Mada većina nije verovala da će se desiti tako nešto, HNS u Hrvatskoj je blokirao povećanje svih poreza iako je EU tražila da se obave bolje pripreme za