Zahvaljujući velikom obimu gradnje u predhodnih par decenija, testirane su mnogobrojna nova rešenja. Neka su istom brzinom kojom su se pojavila i nestala sa tržišta, dok su neka