Čišćenje kaljeve peći je potrebno razlikovati od preslagivanja. Neka preporuka za čišćenje jeste da se radi svake godine, a za preslagivanje (preziđivanje) da treba raditi na svkih 8