Terasa je produžetak stambenog i radnog prostora, i u osnovi je namenjena zaštiti od spoljnih uticaja. Međutim brzo se pokazalo da može biti ugodan ambijent za odmor. Tako