Gotovo da je trend da se trgovci nekretninama u svim zemljama hvale sa porastom cena  i najavljuju (skori) oporavak tržišta. Međutim u malom broju zemalja su se te