Kako je u toku bar prema najavama velika akcija legalizacije objekata koja treba staviti tačku na divlju gradnju, poraslo je i interesovanje za geodetske snimke. To je bez