snimak za legalizaciju

Geodetski snimak parcele

Kako je u toku bar prema najavama velika akcija legalizacije objekata koja treba staviti tačku na divlju gradnju, poraslo je i interesovanje za geodetske snimke. To je bez sumnje nejbolji način da se tačno utvrdi stanje na terenu i na osnovu toga se odrede sve pripadajuće obaveze i prava. U Srbiji ima preko milion građevinskih […]

Geodetski snimak parcele Read More »