energija iz vetroparka

Vetropark u Dolovu

Vetropark na površini od 22 000 hektara u Dolovu je najzad dobio lokacijsku dozvolu da počne da se radi na njemu. Da bi bili precizniji za ovo je izdata lokacijska dozvola, što znači da je gotov period javne rasprave. Sada se može preći na sledeće faze projekta od kojih je jedna dobijanje građevinske dozvole. Pri […]

Vetropark u Dolovu Read More »