Vetropark na površini od 22 000 hektara u Dolovu je najzad dobio lokacijsku dozvolu da počne da se radi na njemu. Da bi bili precizniji za ovo je