Vetropark u Dolovu

Vetropark na površini od 22 000 hektara u Dolovu je najzad dobio lokacijsku dozvolu da počne da se radi na njemu. Da bi bili precizniji za ovo je izdata lokacijska dozvola, što znači da je gotov period javne rasprave. Sada se može preći na sledeće faze projekta od kojih je jedna dobijanje građevinske dozvole.

Pri razmatranju projekta uzeti su u obzir mnogi faktori, pravać budućeg gasovoda, pravci postojećih i planiranih dalekovoda, raspored atarskih puteva, studije uticaja na floru i faunu, zaštita istoriskih lokaliteta. Vetropark u Dolovu će praviti firma “Wellbury-Bela Anta” d.o.o iz Beograda i na toj površini će biti raspoređeno ukupno 40 vetrogeneratora.

Tehničke karakteristike

Ovi vetrogeneratori će biti raspoređeni na površini koja se uglavnom nalazi na teritoriji katastarske opštine Dolovo, dok se manji delovi nalaze u katarstarskim opštinama Pančevo i Banatsko Novo Selo.

Projektovana snaga koja je predviđena da se dobije je 120MW što je samo okvirno definisano jer tačno će se moći znati kad se obave merenja na terenu gde će se postavljati vetrogeneratori. Na osnovu tih merenja će se birati modeli, tek se tek nakon toga može znati tačno koliko će električne energije proizvoditi.

Detalj koji je još tačno reguslisan jeste i visina koja može maksimalno biti 200 metara i to kada je jedna od lopatica u vertikalnom položaju.

Nakon lokaciske dozvole koja je definisana može se nastaviti sa prikupljanjem papira od kojih je jedan građevinska dozvola. Ovaj vetropark u blizini Pančeva se prostire uglavnom u delu gde se nalazi poljoprivredno zemljište, tako da će se građevinske dozvole izdavati samo za delove na kojima će se postavljati vetrogeneratori.

Na tom prostoru se nalazi preko 90 kilometara atarskih puteva koji će se prevesti u građevinsko zemljište da bi se olakšalo njihovo sređivanje. Delovi za vetrogeneratore koji će se montirati su veliki i teški, pa su potrebni i sređeni putevi da bi se oni dopremili uspešno. Sređivanjem tih puteva za vetropark u Dolovu će biti urađena i dobra usluga poljoprivrednicima koji imaju njive na toj teritoriji.

Bela Anta vetrogenerator

Vetropark “Bela Anta” će biti spojen na sistem JP “Elektromreža Srbije” a na investitore pada obaveza finansiranje izgradnje tog priključka i prateće trafo stanice.

Mada se na tom području ne nalaze zaštićeni delovi prirode, ipak je potrebno povesti računa jer se taj prostor smatra “uticajnim područjem” za Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara.

Na terenu su locirana tri lokaliteta sa arheološkim sadržajem:

  • Vučja dolina i Nove pustare
  • Volarska bara – Vikend zona
  • Ciganska dolina

Sasvim je sigurno da će ovo biti jedan dobar korak ka povećanju ukupnog brja vetroparkova u Srbiji, a za pohvalu je i to što se dosta dugo i temeljno radilo na pripremanju terena pri izdavanju lokaciske dozvole. Južni Banat je inače prepoznat od strane stručnjaka kao teren koji je veoma pogodan za podizanje infrastrukture koja će hvatati snagu vetra.