Kamena vuna za fasade

Kada se povede priča o ekonomičnom grejanju u poslednje vreme se prvo spominje postavljanje dodatne izolacije na spoljne zidove. U prvim fazama rada na montažama termoizolacije  uglavnom se koristio stiropor. Međutim u poslednjih desetak godina se kao materijal sve više za ovo koristi kamena vuna, jer su se njena svojstva pokaza boljima od stiropora.

Izolacija kamenom vinom se osim za spoljne zidove dobro pokazala za krovove kao i podna izolacija. Potrudiću se da malo bolje predstavim izolovanje kuća kamenom vunom, kako u tehničkom smislu, tako i tehnici postavljanja. Velika prednost korišćenja ovog materijala jeste u tome što zimi pruža dobru zaštitu od hlađenja prostorija, dok tokom letnjeg periodu sprečava preterano zagrevanje prostorija. Za ovaj tip izolacije se upotrebljavaju još izrazi kontaktna fasada i demit fasada.

Tehničke karakteristike

Prednosti korišćenja kamene vune za izolaciju fasada

 • toplotna izolacija
 • zvučna izolacija
 • protivžarnost
 • paropropusnost
 • otpornost na insekte
 • elastičnost

Toplotna izolacija se prva spominje kada se misli o izboru materijala, međutim to ne treba biti jedina karakteristika o kojoj će se voditi računa. Kao materijal kamena vuna za fasade nudei odličnu zvučnu izolaciju, što je uvek samo prednost a u nekim situacijama i obavezna stavka. Ovo se naročito odnosi na urbane sredine gde su motorna vozila veliki izvori buke.

Ovaj materijal ima dodatnu prednost što ne gori u slučaju požara, ali takođe na viskom temperaturama ne ispušta opasne gasove u vidu dima. Paropropusnost je osobina koja omogućava slobodno kretanje vlage koja je uvek prisutna i kreće se kroz zidove nekretnine (difuzija vodene pare).

Prilikom izvođenja bilo kog građevinskog posla, bez obzira da li je u pitanju novogradnja ili renoviranje, ne treba se voditi logikom da je najbolje koristiti što jeftinije materijale. Prilikom postavljanja izolacije povesti i računa da je to posao koji se jednom radi u toku postojanja građevinskog objekta. Iz tog razloga treba biti odrađen na što kvalitetniji način.

Način montaže

Prva stvar koja je bitna kad je u pitanju kamena vuna za fasade jeste kolika je debljina optimalna. Ovde bi već trebali konsultovati se sa stručnim licima, ali preporuka je da se ne ide sa debljinom manjom od 10 cm.

Način montaže je sličan bez obzira da je u pitanju kamena mineralna vuna ili stiropor. Stvar koju moramo obavezno znati da su materijali koji se koriste pri postavljanju izolacije različiti za svaki od ovih materijala i za podloge na kojima se radi. Obavezno je postavljanje tipli koje će da pridržavaju fazadu uz zid.

sistem za termoizolaciju zida

Redosled radova:

 1. provera fasade kao osnovne podloge na koju se nanosi sloj lepila. Ovde treba obratiti pažnju da se nije pojavio odvojeni deo fasade što se može proveriti kuckanjem sumljivih pozicija, potom obavi se kvašenje molerskom četkom da bi se proverila mogućnost upijanja. Takođe proveriti da li neki deo zida na koji se montira kamena vuna nije vlažan, ako ima toga moramo provetiti kako vlaga dospeva u zid.
 2. nakon toga treba proveriti da li su zidovi ravni, mada ovo može delovati kao nepotrebno. Međutim provera ravnoće zidova je laka i kratko traje, jer se ta odstupanja mogu primetiti i kad počnu radovi a sređivanje tada produžava vreme trajanja radova.
 3. prvi značajniji korak kad se montira kamena vuna za fasade jeste montiranje početne lajsne. Svrha ove lajsne jesete da omogući kvalitetan start postavljanja izolacije, a da bi se što tačnije montirali mogu da se koriste distanceri u slučaju problematične podloge.
 4. prilikom postavljanja tabli kamene mineralne vune je neophodno naneti lepilo na kvalitetan način, po kompletnom obodu i na nekoliko tačaka unutar njega (treba da prekrije 40% površine). Kada se započinje novi red obavezno obaviti smicanje ivica tabli od najmanje 30 cm.
 5. posle postavljanja se vrši kontrola da li je tabla ravno postavljena (vertikalno). Kada se montiraju ploče na uglovima treba obratiti pažnju kao i oko otvora (prozora i vrata) gde je potrebno iseći table tako da se spreči kasnije pojavljivanje pukotina uz uglove.
 6. nakon završetka postavljanja sledi tiplovanje, preporuka je da se koristi šema koju je kreirao proizvođač. Tiple koje se koriste obavezno moraju biti sa čeličnim klinovima. Obratiti pažnju da postoje različite vrste tiple za različite tipove podloga (parobeton, puna cigla, blokovi, beton), tiple trebaju nakon postavljanja biti ravne sa tablom ,nikako ne upuštene ili da vire.
 7. sledeći korak je postavljanje lajsni koje bi se mogle okvirno podeliti na ugaone, okapne i kontaktne lajsne za fasade. Pod pojmom kontaktne lajsne se misli na one koje se montiraju na uglovima svih otvora, obično su im dimenzije 20 x 40 cm.
 8. nakon toga sledi nanošenje lepila i postavljanje staklene mrežice (najčešće plave boje) sa tim da se mreža na sastavima preklapa bar 10 cm. Za nanošenje ovog sloja lepila se koristi nazubljena gletarica.
 9. kada se osuši lepilo nanosi se završni sloj lepila, ovo se najčešće naziva druga ruka. Ovaj sloj treba biti dobro nanet jer će poslužiti kao podloga za dekorativne maltere.
 10. kamena vuna za fasade se na kraju prekriva dekorativnim malterom, ali je pre toga neophodno naneti podlogu na kompletnoj površini. Što se tiče dekorativnih maltera nikako ne treba koristiti akrilne maltere, preporuka je se se koriste mineralni, silikonski ili silikatni.

Ovo što je gore navedeno to je osnovno što ime veze kada se postavlja kamena vuna na fasade. Priprema je veoma bitna i nikako ne brzati. Tako ne treba ni brzati kada je u pitanju izvođenje radova, jer se to kasnije sve višestruko isplati.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.