Kod lakiranja stepeništa od drveta postoje dva slučaja kad je to potrebno. Prvi je kad se lakira stepenište koje je novo napravljeno, a drugi slučaj je kad se