Luka u Solunu sa zgradama blizu obale

Kupovina nekretnine u Grčkoj

Usled krize koja je usledila u Grčkoj usled zbunjujućih odluka njihovog premijera došlo je do dodatnog kolebanja na tržištu nekretnina. Krize je bilo i pre toga, međutim sad se efekat malo produbio što je nateralo mnoge grke da prodaju stanove i kuće. Uglavnom sve to nisu objekti u kojima se živi, već su se iznajmljivali. […]

Kupovina nekretnine u Grčkoj Read More »