Kupovina nekretnine u Grčkoj

Usled krize koja je usledila u Grčkoj usled zbunjujućih odluka njihovog premijera došlo je do dodatnog kolebanja na tržištu nekretnina. Krize je bilo i pre toga, međutim sad se efekat malo produbio što je nateralo mnoge grke da prodaju stanove i kuće. Uglavnom sve to nisu objekti u kojima se živi, već su se iznajmljivali.

Ko sve kupuje i šta

Prvo su se mogle čuti špekulacije i govorilo se da kupuju bogati ljudi sa severa Evrope. Ove priče su se dobro primile, jer upravo iz tih zemalja se vrši pritisak na  Grke da uvedu malo više reda u svoju ekonomiju.

Međutim kada su se agencije za analizu uključile i napravile presek stanja, pokazalo se da zapravo najviše kupuju ljudi iz zemalja koje se nalaze i same u teškoj situaciji. Ovo je pomalo paradoksalno, međutim u stvarnosti ljudi koji imaju novca, jednostavno ne žele da ga ulažu u zemlju gde žive baš jer se nalazi na ivici krize.

Mada se kaže uglavnom nekretnine u Grčkoj, zapravo najviše se prodaju stanovi jer imaju najmanje cene. Zatim dolaze na red apartmani i na kraju kuće. Zanimljivo je da je do pada cena došlo uglavnom na kopnu, a cene nekretnina na ostrvima su ostale čvrsto zakucane.

I Srbi kupuju

Među kupcima stanova i apartmana u Grčkoj ima priličan broj kupaca iz Srbije. Nije u pitanju neki ogroman broj, kao što na primer ima Italijana koji su svoj novac uložili. Međutim čim se ima u vidu da su i banke zainteresovane da daju kredite za kupovinu, jasno je da ima dovoljno zainteresovanih.

Doduše mora se priznati da u odnosu na kupce preko kredita iz Srbije, kupci preko kredita iz drugih zemalja su u prednosti jer su tamo kamate značajno niže. U Srbiji je to oko 7% i na to još bankari nakaleme gomilu dodatnih troškova. Treba imati u vidu da se dobar deo dokumentacija mora prevoditi, a to mora ići preko sudkog tumača. Međutim nekretnine u Grčkoj su ipak veoma zanimljive našim ljudima.

Luka u Solunu sa zgradama blizu obale

Hipoteka je takođe veliki problem, jer treba da bude oko 40% vrednija od vrednosti nekretnine i zemljište ili objekat koji se stavljaju pod hipoteku se moraju nalaziti u Srbiji. Sve to pada u drugi plan ako se zna da je cena nekih stanova oko 500 eura po kvadratu, što je značajno manjenego kod nas.

Ima li mesta za špekulacije

Naravno da ima, jer bi cena nekretnine u Grčkoj trebala u nekom trenutku da krene gore. Međutim značajnu korist mogu ostvariti kupci koji kupuju za keš, a na kupci na kredit ne mogu da puno kalkulišu oko ove zarade.

Situacija je krenula u pravcu smirivanja, vlada Grčke se uglavnom brzo dogovori sa kreditorima oko uslova za vraćanje zajmova. Ovi početni koraci ne utiču mnogo na vraćanje poverenja pa su i cene ostale uglavnom iste. Međutim turističi potencijal će svakako da se aktivira 2016 ili 217 godine, jer zemlje evrozone polako izlaze iz recesije. To znači da će se povećavati broj turista u narenom periodu, a samim tim i interesovanje.

Trgovina nekretninama je najkonzervativniji  vid ulaganja, dosta je siguran ali ima dug period da se povrati uloženo. Čak se i ostvarivanje dobiti ne može smatrati pristojnim u odnosu na neke druge poslove. Verovatno oz tog razloga i toliko interesovanje iz zemalja koje su na ivici krize, mada je to delimično potpomognuto i senzacionalističkim pianjm štampe.