University of Iowa - Iowa city

Prvih 10 gradova sa fakultetima u Americi

Mada neki imaju potrebe da idu na prestižne privatne fakultete u Americi, što je realno posledica njihovog agresivnog marketinga, sa druge strane se traže neke druge stvari pri izboru fakulteta. Fakuteta u Americi ima preko 6 000 i neki su državni, neki privatni. Iako je ovde kod nas prisutna velika podela po toj osnovi, studenti […]

Prvih 10 gradova sa fakultetima u Americi Read More »