Amerika

University of Iowa - Iowa city

Prvih 10 gradova sa fakultetima u Americi

Mada neki imaju potrebe da idu na prestižne privatne fakultete u Americi, što je realno posledica njihovog agresivnog marketinga, sa druge strane se traže neke druge stvari pri izboru fakulteta. Fakuteta u Americi ima preko 6 000 i neki su državni, neki privatni. Iako je ovde kod nas prisutna velika podela po toj osnovi, studenti […]

Prvih 10 gradova sa fakultetima u Americi Read More »

trziste nekretnina u Americi

Tržište nekretnina u Americi tokom 2014 godine – predviđanja

Kako je poslednja svetska kriza krenula sa slomom tržišta nekretnina u Americi, neki veruju da će oporavkom tog tržišta doći do globalnog izlaska iz krize. Sa početkom nove godine su se pojavile prognoze šta će se dešavati na Američkom tržitu nekretnina vezano za kupovinu i prodaju. Glavna stavka tih predviđanja jeste prognoza da će se

Tržište nekretnina u Americi tokom 2014 godine – predviđanja Read More »