U 2014 godini novo pravilo za prodaju nekretnina u Hrvatskoj

Tržište nekretninama u republici Hrvatskoj je doživilo priličan potres, pošto je od prvog januara najavljeno kažnjavanje onoga ko prodaje nekretninu veću od 50 metrara kvadratnih , a da nema energetski sertifikat za tu nekretninu. Ovo pravilo je važilo od 2010 godine, ali tek se od prvog januara najavljuje kažnjavanje  onih koji ga ne poštuju sa kaznom od 30.000 kuna, što ima protiv vrednost oko 4 000 eura. Ovo važi i za fizička lica i za agencije koje trguju nekretninama. Izuzete su nekretnine manje od 50 m2.

nova zgrada u Splitu
slika pruzeta sa sajta super-realestate.com

Za potrebe izrade energetskog sertifikata se mogu angažovati samo ovlašćene agencije, a cene se kreću od oko 1700 kuna za objekte do 400 m2, pa sve do 12 700 kuna i to je maksimalna cena. Pošto se nazove ovlašćena agencija, ona izdaje ponudu za izradu sertifikata i ukoliko je vlasnik nekretnine prihvati onda se pristupa izradi. Pošto je posao gotov vlasnik dobija sertifikat, a agencija takođe šalje sertifikat u Ministarstvo graditeljstva gde se takođe to zabeleži.

Iz oglasa je povučeno zadnjih dana oko 210 000 nekretnina koje su se nudile na prodaju, što je posledica straha od kažnjavanja. Vlasti u Zagrebu su poručili da je to obaveza na osnovu direktive koja je stigla iz Evropske unije.

Iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u se navodi da je diretiva takva da sve nekretnine koje imaju energetski sertifikat moraju da ga istaknu. Međutim to nije mnogo uticalo na odluku vasti da se počnu kažnjavati oni koji budu prodavali nekretninu bez energetskog sertifikata.

Svrha energetskog sertifikata jeste da razvrsta nekrenine prema tome koliko su dobro izolovane i da ih raspodeli u 8 razreda. Najviša ocena koja se dodeljuje nekretnini jeste A+ , dok nekretnine koje ne ispunjavaju uslove dobijaju ocenu G. Ove ocene će sasvim sigurno da utiču na  buduće cene nekretnina i doneće raznolikost u cenama čak i ako se nalaze u istim delovima grada.