Vlaga koja se pojavljuje pri dnu zidova i polako se širi prema gore je čest problem. Ona  najčešće može nastati na dva načina, prvi je da dolazi iz