Prostor u hodniku odnosno na samom ulazu u životni prostor mala je celina ali je možete urediti tako da oslobodite prolaz: na taj način ćete da napravite ovu