Snaga vetra se sve više spominje u vezi sa proizvodnjom električne energije. To je globalni trend koji pokako hvata korenje i na ovim našim prostorima. Zainteresovanih investitora ima,