Kvarcne peći su veoma nezgodne jer zagrevaju vazduh i kad prestanu da rade tu je kraj grejanju, bolja stvar su one koje imaju opciju da akumuliraju toplotu. Najbolja