Inverter klime predstavljaju vrste klima koje se mogu koristiti kako za grejanje, tako i za hlađenje. Za raziku od običnih klima uređaja koje najčešće imaju primenu tokom leta,