Katastar nepokretnosti online

Knweb je internet aplikacija u kojoj se nalaze iskopirani podaci koji se održavaju u službama za katastar nepokretnosti. Samo korišćenje ovog servisa je veoma jdenostavno jer je pretraživanje omogućeno prema broju katastarske parcele ili prema adresi. Jedna od stvari na koje treba obratiti pažnju jeste da Beograd i Niš imaju status gradova, pa se pretraga mora obaviti prema opštini za koju vas zanimaju katastarski podaci.

Ovaj servis je pokrenut dosta davno i mada je bilo u planu da se postepeno ažurira, nama se prilikom testiranja činilo da je još u pilot-projekat fazi.

katastar nepokretnosti
katastar nepokretnosti – online servis

Projekat katastra nepokretnosti online je započet sa dosta entuzijazma jer se prepoznalo da će od njega koristi imati svi koji se bave trgovinom nekretninama ili od nje imaju koristi. najviše se polagalo na ispomoć od strane lokalnih samouprava, ali je to sve postepeno utihnulo.

Korišćenje ovog servisa je samo informativnog karaktera, da se možete informisati i za bilo kakvu dalju priču vezanu za tu nekretninu potrebno je izvaditi list  direktno u katastru nepokretnosti.

Katastar nepokretnosti je javna knjiga koja predstavlja osnovnu evidenciju o nepokretnostima i pravima nad tim nepokretnostima. Katastar nepokretnosti sadrži podatke o zemljištu (naziv katastarske opštine, broj, oblik, površina, način korišćenja, bonitet, katastarska klasa i katastarski prihod katastarske parcele), zgradama, stanovima i poslovnim prostorijama, kao posebnim delovima zgrada (položaj, oblik, površina, način korišćenja, spratnost i sobnost) i drugim građevinskim objektima, kao i podatke o pravima na njima i nosiocima tih prava, teretima i ograničenjima.

Sada je situacija na terenu takva da dosta stanova nije uknjiženo na vlasnike, nego na investitore. Za upisivanje stana na svoje ime je potrebno sa ugovorom o kupovini stana otići u katastar nepokretnosti da se tamo upišu odgovarajući podaci.

Inače servis Knweb je pokrenut 2008 godine, ali je bio dostupan u početku samo državnim institucijama, a posle toga registrovanim korisnicima koji su sklapali ugovor. Od 2012 godine postaje ceo sistem javno dostupan. Na samom sajtu se nalazi link za preuzimanje PDF dokumeta koji sadrži uputstvo za korišćenje servisa. Ne znamo zašto nije napravljena verzija uputstva i online kao HTML dokument.