O najavljenoj izgradnji stanova

Zbog poplava, najavljena izgradnja stanova je trenutno gurnuta u drugi plan. Jedini izuzetak od ove situacije je grad Niš gde je gradonačelnik Zoran Perišić izneo konkretnije podatke vezane za izgradnju. U ostalim gradovima i opštinama se za sada ne oglašavaju po ovom pitanju.

Ovo što je najavio gradonačelnik grada Niša je na nivou republičkog plana, što bi značilo da deluje malo preterano. Međutim svakako je za pohvalu spremnost da se pristupi početnim akcijama koje bi prethodile direktno izgradnji stanova. Ne treba nikako podceniti obim tih priprema.

najava gradnje

Iz Niša su se odmah posle prvih najava, čak i pre zvaničnog usvajanja ove strategije čule najave da postoje pozicije na kojima bi se moglo graditi. To je sada ponovo potvrđeno sa preciznim beojem od 15 mogućih lokacija za gradnju, od kojih sve poseduju dobru osnovnu povezanost sa prilazima gradu, što smanjuje cenu u startu i omogućava brži start gradnje.

Na tim pozicijama je moguće sagraditi između 5 hiljada i 10 hiljada stanova, ali se gradonačelnik zadržao na cifri od 8 hiljada stanova kao nekoj koja će biti približna i stanju na terenu.

Nije jasno zašto se i ostali ne izjašnjavaju o razvoju ovog programa u njihovim gradovima i opštinama, mada je realna pretpostavka da nisu još započeli sa planovima da se to odradi.