Šidel dimnjak

Šidel dimnjak (schiedel dimnjak) je kod nas postao pojam pod kojim se označavaju kvalitetni i postojani dimnjaci. Međutim uprkos svrstavanju pod jedan naziv velikog broja različitih proizvoda firma  Schiedel nudi nekoliko različitih tipova dimnjaka, kod svakog tipa iz ponude se elementi za dimnjak nude u više raznih oblika sa posebnim funkcijama.

Pored toga što su se potrudili da primene sve novosti iz ove oblasti u svoje proizvode, ova firma se trudi da da to predstavi na odgovarajući način. Kada se kupuje šidel dimnjak (schiedel dimnjak) dobija se precizno uputstvo o načinu njegove gradnje, a sama firma Schiedel se trudi na na terenu ima dovoljno majstora koji su prošli obuku iz gradnje njihovih dimnjaka.

Tipovi šidel dimnjaka

Kao što smo spomenuli u ponudi je nekoliko tipova šidel dimnjaka i svako bi među njima trebalo da odabete ono što mu najviše odgovara. Jedna od bitnijih stavki pri izboru je tip goriva koje će se koristiti (tvrdi ogrev, gas ili tečni)

  • Schiedel UNI*** PLUS – jeste univerzalni sistem koji se sastoji iz tri osnovna elementa (UNI cevi od tehničke keramike, toplotna izolacija sa protivpožarnom otpornošću i plaš dimnjaka koji je od laganog betona).
  • Schiedel Quardo – kod ovog modela elementi za dimnjak su od lakih materijala, pogodan sistem za priključenje više stambenih objekata, postoji mogućnost do četri priključenja po jednoj etaži, a po vertikali je ograničenje na 10 priključaka.
  • Schiedel SR – jeste namenjen za ložišta na čvrsto gorivo, otvorene kamine i kaljave peći. Elementi za dimnjak su troslojni montažni, ali nije pogodan za moderna ložišta koja imaju visoku eksplataciju energije.
  • Schiedel Absolut – je namenjen za sva ložišta. Elementi za dimnjak su međusobno dobro usklađeni. Nudi fabrički sastavljenu osnovnu stopu što olakšava njegovu montažu. Ovaj dimnjak je namenjen za sva ložišta.
  • Schiedel Multi – namenjen je kada se koristi etažni sistem grejanja na gas. Ovaj sistem omogućava da se priključe gasni uređaji nezavisno od vazduha u prostoriji. Vazduh koji se dovodi do kotla se prethodno zagreje.
  • Schiedel KeraStar – jesu prohromski dimnjaci izolovani sa mineralnom vunom debljine od  60mm, a  spolja je obmotan plaštom od nerđajućeg čelika koji je poliran.

Planiranje i odabir dimnjaka

Sistemi dimnjaka koji su u ponudi su dobro osmišljeni i može da se obabere odgovarajući za svaku situaciju i za svaku peć. Na to treba obratiti pažnju jer ako se samo u jednom delu odstupi od upustava i bude izvedena neka inprovizacija velika je mogućnost kasnijih problema.

Kako je šidel dimnjak kompaktan sklop i proteže se kroz celu kuću, ostvarujući kontakt od podruma pa do krova sa brojnim elementima kuće sama montaža dimnjaka je zahtevna. Međutim naknadne sanacije su dosta zahtevnije i zato se treba dobro informisati i posavetovati sa stručnjacima. Kada smo napisali ostvaruje kontakte sa brojnim elementima kuće nismo mislili bukvalne kontakte, jer na primer ploča kroz koju prolazi dimnjak treba imati rupu da je prostor između nje i dimnjaka najmanje 3cm. I sa zidovima, rogovima krovnim pokrivačem je slična situacija, postoje precizna upustva kako se dimnjak montira u odnosu na njih.

Problemi koji mogu da se pojave su pojava kondenza, izbijanje žutih fleka na zidovima koji se naslanjaju na dimnjak, izbijanje crne smole na zidovima kao i pojava manjih pukotina na zidu, neprijatan miris koji se oseti u prostoriji koja se naslanja na dimnjak.

Ovo nije samo vezano za prospuste kada se zida šidel dimnjak (schiedel dimnjak) nego se pojavljuju slične situacije i kada je u pitanju dimnjak koji je zidan u nekom ranijem periodu pre 30 ili 40 godina.

Kompanija Schiedel je razvila komplete za sanaciju starijih dimnjaka sa kojima se oni mogu osposobiti da rade na redovan način. Mogu se čuti mišljenja da je mana ovih kompleta je što se prilikom umetanja cevi u dimnjak smanjuje nejgov prečnik u nekim slučajevima i on više ne bude usklađen sa postojećom peći.

Upravo je ta usklađenost prečnika dimnjaka sa karakteristikama peći i gorivom koje se koristi za zagrevanje izuzetno bitna i poželjno je dobro se informisati pre nego se kupe elementi za dimnjak. Ukoliko postoji neko manje neslaganje oko dimnjaka i peći , postoje tehnička rešenja kojima je ta neslaganja moguća premostiti u određenoj meri (četvorokrakim ventil).

Takođe je bitno i odabrati dobru poziciju gde će se zidati šidel dimnjak u objektu, pošto se zidanjem u blizini slemena kuće postižu bolji rezultati. Manji deo dimnjaka se nalazi napolju i izložen je vremenskim uslovima, relativno lako se dimnjak diže malo višlje od visine krova, što sa posledicu ima da on bolje može da vuče i smanjuje nepovoljne uticaje vetra. Međutim veoma često iz nekih tehničkih razloga je nemoguće ispoštovati to da se dimnjak pravi što bliže slemenu kuće, ali i za takve situacije imaju predviđena rešenja (to je navedeno sve u standardima  EN 13216-1 i EN 1443).

Takođe je u zavisnosti od tipa dimnjaka predviđana mogućnost armiranja u sva četri ugla pomoću armature ⌀ 8mm ukoliko se dimnjak diže na visinu od 1,5m od visine krova. Ali i o ovome je sve propisano za svaki tip šidel dimnjak ( schiedel dimnjak) te se od stučnjaka mogu dobiti preciznije informacije. Ovde pod pojmom stručnjak ne mislimo na osobu koja je sazidala jedan ili dva dimnjaka, nego na osobu koja je prošla obuku kompanije  Schiedel. Ukoliko se dimnjak ne nalazi blizu slemena (najviše tačke krova) postoji mogućnost da bude niži od visine krova, ali o tome se takođe treba posavetovati sa stručnjakom.

Kako sanirati šidel dimnjak

Kompanija Schiedel je razvila sistem za sanaciju starijih dimnjaka pod nazivom Schiedel Primaplus. Ovaj sistem je razvijen kroz rešavanje praktičnih problema, a razvijen je da posluži kao univerzalan sa sve tipove ložišta (za grejanje na čvrsta, tečna i gasovita goriva).

šidel dimnjak

Ovaj sistem kojim se saniraju šidel dimnjaci se koriste dve debljine lima (0.6 mm ili 1mm), a kvalitet limova garantuje otpornost na izlazne temperature od 200°C . Elementi za dimnjak  Primaplus su razvijeni u velikom broju, ukupno imaju 23 različita komada. Na taj način su pokrivene sve situacije koje je potrebno rešiti kada je u pitanju sanacija dimnjaka.

Jedan o propusta koji može brže dovesti do potrebe za sanacijom jeste kada se preskoči postavljanje posude za kondenz. To je element domnjaka koji se montira na dno, ti elementi za dimljak imaju na sebi odvod koji služi za povezivanje na kanalizaciju radi odvođenja kondenza i dela atmosferskih padavina. Ukoliko se ne počne sa tim elementom zidati dimnjak, što je neka ideja ukoliko se taj element ne nađe iz prve, pre će se pojaviti problemi. Ljudi povremeno imaju neke prepostavke da to i nije bitna stvar, pa sprovode neke svoje ideje u delo.

Pored osnove dimnjaka gde ide kondenzaciona posuda radi dugovečnosti dimlnjaka potrebno je ispoštovati preporuku proizvođača i na vrhu montirati elemente koje je on za to predvideo. Ukoliko se ti elementi za dimnjak ne pronađu u najbižoj prodavnici, potrebno je ipak se dodatno raspitati i nabaviti ih. I ovde njihovo ne postavljanje ili neke inprovizacije mogu samo da doprinesu bržem pojavljivanju problema koji će zahtevati da se odradi sanacija dimnjaka.

Šidel dimnjak na kući

Za kraj teksta moramo da se pozabavimo i pitanjem orginalnosti, jer je kompanija  Schiedel već godinama lider u kada su u pitanju elementi za dimnjak. Vremenom su razvili dosta novih rešenja kojima se rešavaju neki problemi koji su dugo bili prisutni. Toliki uspeh je privukao mnoge mutne tipove koji proizvodnjom jeftinih kopija pokušavaju da se nekako pozicioniraju na tržištu.

Kupovinom jeftinijih i kopiranih rešenja se na žalost ništa ne može uštedeti. Veoma brzo se dođe u situaciju da usled lošeg kvaliteta se pojavljuju problemi pri loženju i zagrevanju vode u sistemu. Jer kada se pravi dimnjak za centralno grejanje on treba biti sposoban da radi bez problema bar 25 – 30 godina.

I na kraju moram još jednom reći da je potrebno se konsultovati sa stručnjakom, jer treba da se usklade objekat, peć i dimnjak i da to bude sve optimalno. A to je potrebno da se odradi pre nego se kupe peć i elementi za dimnjak.