Solarno zagrevanje vode za bazen

Solarni sistemi za grejanje vode u bazenu će vam uštedeti novac na jednostavan način. Bazen se može na ovaj način grejati jeftino i efikasno, uz čuvanje energije. Sistemi su jednostavni i relativno jeftini, a mogu se napraviti samostalno, uz malo volje i upornosti. Sam bazen će biti veoma koristan, a pumpa za filtriranje bazenske vode će omogućiti i održavati vodu čistom. Voda će uz pomoć ovog sistema cirkulisati kroz solarne kolektore.

Sve ovo dovodi do jeftinih sistema – neke od najjednostavnijih sistema solarne energije koji se u današnje vreme mogu naći. Pre ugradnje solarnog sistema, potrebno je obezbediti poklopac za bazen. To je najefikasnija i najsigurnija stvar koju možete da uradite da biste smanjili troškove grejanja bazena i smanjiti emisije gasova staklene bašte.

Možete probati i druge metode grejanja bazena, ali je naša preporuka da se koristi samo u kombinaciji sa poklopcem bazena radi maksimalnog učinka. Pošto se bazen najviše koristi u letnjem periodu, ovaj sistem će dovesti do veliki ušteda.

Poklopac na bazenu će smanjiti isparavanje vode, što čini oko 70 % od troškova za grejanje bazena. Takođe, poklopac će dozvoliti bolju solarnu apsorpciju. Ukoliko se odlučite za izgradnju sistema bez poklopca, emisija gasova će biti višestruko veća.

Potencijalna zamena za poklopac bazena mogu biti prstenovi koji su obima nekoliko metara u prečniku. Može se kupiti nekoliko prstena da bi pokrili oko 80 % površine vode. Nemojte biti sumnjičavi povodom ovih prstenova, pošto su veoma efikasni ukoliko ne želite da postavite poklopac bazena. Nije sigurno efikasan kao poklopac , ali bolje je i to nego bez ičega. Voda u bazenu se upumpava kroz filter, a zatim kroz solarni kolektor, gde se greje pre nego što se vraća u bazen .

U vrućim klimatskim uslovima, kolektor se takođe može koristiti za hladjenje bazena tokom letnjih meseci cirkulišući vodu kroz kolektor noću. Neki sistemi uključuju senzore i automatsko ili ručno okreću ventil da bi skrenuli vodu kroz kolektor kada je temperatura kolektora veća od temperature bazena.

solarni panel na krovu

Kada je temperatura kolektora slična temperaturi bazena, filtrirana voda jednostavno zaobilazi kolektor i vraća se u bazen. Solarni kolektori su napravljeni od različitih materijala. Tip koji želite da postavite mora da bude adekvatan uslovima kada i kako nameravate da koristite kolektor. Ako ćete da koristite vaš bazen kada su temperature iznad nule, onda će vam verovatno biti potreban neglazirani sistem kolektora.

Neglazirane kolektori ne uključuju zastakljivanje već su uglavnom napravljeni od teške gume ili plastike tretirane sa ultraljubičastom zaštitom kako bi produžili trajanje panela . Zbog svojih jeftinih delova i jednostavnog dizajna, neglazirani kolektori su obično jeftiniji od glaziranih kolektora. Čak i ako morate da ugasite sistem tokom hladnog vremena, neglazirani kolektori mogu biti mnogo efikasniji nego instaliranje skupljih zastakljenih sistema kolektora.

Solarni kolektori za grejanje bazena treba da bude orijentisani geografski i postavljeni tako da maksimiziraju količinu dnevne i sezonske solarne energije koja se prima. U principu, optimalna orijentacija za solarni kolektor u severnoj hemisferi je ka jugu. Nedavne studije su pokazale da, u zavisnosti od lokacije i nagiba kolektora, solarni kolektor može da se rotira pod četrdeset i pet stepeni istočno ili zapadno od južne tačke bez da smanjivanja njegovih performansi.

Takođe ćete želeti da razmotrite faktore poput položaja krova i krovne orijentacije ako planirate da montirate kolektor na krovu. Isto tako, ovi faktori položaja mogu uticati na optimalnu orijentaciju vašeg kolektora.

Ugao pod kojim kolektor treba da bude nagnut varira na osnovu geografske širine i dužine vašeg bazena tokom sezone kupanja. U idealnom slučaju, kolektori za leto koji služe samo za grejanje treba biti nagnut pod uglom koji je jednak geografskoj širini bazena. Kolektori za celu godinu – krug grejanja treba da bude nagnut pod uglom koji je jednak geografskoj dužini vašeg bazena.

skica zagrevanja vode u bazenu

Studije su pokazale da ima kolektora koji nisu nagnuti pod optimalnom uglom ali to nije značajno smanjilo performanse sistema. Solarni kolektor se obično može montirati na krov. Određivanje efikasnosti solarnih sistema za grejanje bazena je izuzetno važno. Možete odrediti efikasnost solarnog sistema za grejanje bazena na osnovu termalne performanse rejtinga kolektora ukoliko je dostupan. Ocena termalne performanse solarnog kolektora se meri u britanskim toplotnim jedinicama po kvadratnom metru dnevno.

Takođe, može da se meri po megadžulima po kvadratnom metru dnevno. Što je veći broj, veća je efikasnost solarnog kolektora Međutim , pošto vremenski uslovi mogu biti varijabilni, ova ocena može da varira, termalne performanse od bilo kojeg kolektora treba uzeti samo približno. Visoka efikasnost solarnih kolektora ne samo da će smanjiti godišnje troškove, već može da zahteva manje kvadratnih metara za zagrevanje bazena .

Pre kupovine, korisno je uraditi detaljno poređenje tipova kolektora. Možete proceniti i uporediti troškove korišćenjem različitih modela solarnog kolektora. To će vam pomoći da utvrdite potencijalne uštede ulaganja u efikasniji tip kolektora koji može da zahteva manje panela za područje kolektora potrebno za zagrevanje bazena. Tek nakon ove analize, možete odabrati model prema vašim potrebama.