Izolacija cevi za grejanje

Cevna izolacija nije baš nešto često spominjana kada se govori o izolaciji, međutim koristi od nje mogu biti znatne. Mada je osnovna ideja koja pada na pamet njeno postavljanje na cevi koje u negrejanom podrumu vode od peći za centralno grejanje do ploče gde ulaze u kuću. Sa novijim rešenjima je broj pozicija gde se izolacija na cevima može postaviti dosta velika i treba razmisliti o ovoj investiciji.

Pored toga što se na ovaj način omogućava dopremanje toplije vode za koji stepen od peći za centralo do grejane zone, tako se i skraćuje vreme koliko će dugo trebati da se prostor počne zagrevati.

Mesta za primenu

Kod nas se uglavnom izoluju cevi u podrumu gde se nalazi peć za centralno grejanje, a koji se ne greje. Pored toga je u prethodnom periodu se koristilo u industriji, mada su to bila malo lošija rešenja u odnosu na ono što se sad koristi.

Jedan od oblasti gde se ovo najviše širi u novije vreme jeste postavljanje izolacije na cevima koje se koriste u sistemima za podno grejanje. Cevna izolacija u ovom slučaju je specifičnog oblika koji se dugim teastiranjem u praksi pokazao kao najpraktičniji za tu situaciju.

Takođe jedna od ređih situacija jeste kada se voda iz bojlera dostavlja u neku udaljenu slavinu. Ova situacija je retka na ovim prostorima, ali ima situacija gde su primenjena takva rešenja. Cevna izolacija se ovde može lako izvesti uglavnom u trenutku grubih radova, ako se cev za sprovođenje tople vode sprovodi kroz zid. Na cevima koje se izoluju unutar zida su razvijene posebne konstrukcije koje su prilagođene uslovima u kojima se cev tada nalazi.

Sad se dosta čestou kupatilima koriste sistemi za sprovođenje tople vode pomoću PVC cevi koje su montirane na zid. Takav način je pogodan za naknadno izolovanje.

Na pojedinim mestima se mogu pročitati neki kraći tekstovi o izolaciji na vodovodnim cevima na mestu gde cve izlazi iz zemlje, mada je to malo drugačija stvar od ovoga o čemu ćemo pisati. Ali smo morali spomenuti i tu situaciju, je se većina tih tekstova odnosi na period kada se pojavi problem sa smrzavanjem vode. Takođe postoji izolacija koja služi za smanjenje buke, ovo se najčešće koristi u zgradama za izolovanje cevi koji služe za odvod otpadne vode.

Od čega se prave

Materijali koji se koriste su kvalitetni, otporni na delovanje vlage i ne mogu da gore. Međutim na izuzetno visokim temperaturama može doći do promena stukture i deformacija, pa se preporučuje poštovanje preporuke proizvođača koliko tačno da budu udaljeni od kotla.

Za izradu se koriste mešavine od ekstrudiranog ili od ekspandiranog polietilena, ali ima i dugih materijala na sličnoj osnovi. Ukoliko je izolacija cevi od grejanja na otvorenom prostoru, onda se ona dodatno oblaže aluminijumskim folijama različite debljine ili sa dodatnom polietilenskom zaštitom.

način montaže izolacije na cevi

Ova cevna izolacija koja se oblaže aluminijumskom folijom  i namenjena je korišćenju na otvorenom prostoru je najčešće od kamene vune. Treba obratiti pažnju jer iako je kod ove izolacije otporn bez problema do temperatura od 300°C, folija od aluminijuma koja služi kao omotač je otporna do 100°C.

Konkretan sastav se razlikuje od proizvođača do proizvođača, ali svi imaju veoma slične krajnje karakteristike. One zavise od toga i za šta su sevi namenjene, a postoje 4 glavne namene koje se razvrstavaju prema tipu cevi koje se trebaju izolovati:

  •  za hladnu vodu
  •  za toplu sanitarnu vodu
  •  instalacije grejanja
  •  za otpadne vode

Nama je osnovna tema ovog teksta izolacija cevi od grejanja, ali smo spomenuli i ostale tipove cevi za koje se mogu zaštititi dodatnom izolacijom.

Sistemi montaže

Kako je ovaj sistem izolacije već jako dugo u upotrebi, razvijena su brojna rešenja koja sva nude jednostavnu montažu. Ti sistemi kojima se vrši izolacija cevi od grejanja su prilagođeni potrebama za različite uslove.

Jedan od najspecifičnijih jeste izolacija za cevi koje se koriste za montažu podnog grejanja. Na poprečnom preseku se može videti da sa jedne strane na ovoj izolaciji postoji ravan deo i da je značajno deblja od druge strane koja je zaobljena. Taj ravan deo se polaže na zemlju, a debljina sprećava da se toplota od cevi koristi za zagrevanje ploče na kojoj leži.

Prilikom montaže cevna izolacija može da se navuče na cevi od grejanja pre varenja. Takođe na izolaciji postoji predodređeno mesto gde se može raseći, a neki prozvođači proizvode sisteme koji imaju šav celom dužinom. Proizvode se i delovi koji se montiraju na mestima gde se nalaze ventili i oni mogu da dodatno na tim mestima povećaju termoizolaciju.

Bitno je napomenuti da ovi sistemi pošto se nabace na cevi se sastavljaju lepljenjam i svaki proizvođač izolacije ima lepilo koje je prilagođeno samo njegovoj izolaciji. Sa jednim pakovanjem lepila se može sastaviti 100 metara, a kod nekih proizvođača i po dvesto metara izolacije. Korišćenjem nekog drugog lepila se mogu postići lošiji rezultati, pa zaista ne treba tu eksperimentisati.

Cena koštanja

Ovim načinom se prosečno ostvari ušteda od oko 5% ako se radi na kvalitetan način. Naravno ovaj procenat zavisi od dužine koju izolirate i sa koja debljinu ima cevna izolacija.

Pre dvadesetak godina je izbor materijala bio oskudniji, a cene sigurno veće i to je bio razlog da se o ovome ne razmišlja. U današnje vreme, zaista nema smisla pronalaziti neka opravdanja zašto se ovo ne odradi.

Ukoliko je na nekim mestima rađena instalacija u periodu 70-ih ili 80-ih godina prošlog veka, to treba ponovo sve odraditi. Ovo se radilo po sistemu da je ostavljan betonski tunel od pomoćnog objekta gde je peć za centralno, pa do kuće. Sve je to bilo izolovano na ispravan način, ali je usled velikog vremenskog perioda koji je protekao ona izgubila svoja svojstva. Ukoliko je situacija slična nevedenoj, sve je to isplativo obnoviti jer nova cevna izolacija će značajno povećati čuvanje energije.

Ovi radovi se ne mogu porediti sa zamenom stolarije ili izolovanjem fasade, gde se ostvaruje veoma velika ušteda nakon odrađenih radova. Međutim kako je sezona grejanja kod nas oko 5 meseci, uštede koje se mogu postići izolacijom na cevima mogu ostvariti dovoljne su da se o tome razmisli.