Legalizacija objekata

Najavljena je nova akcija iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa ciljem da se najzad završi legalizacija objekata 2015 godine. U poslednjoj najavi još jedne u nizu akcija za legalizaciju kuća se spominje moto “brzo, lako i jeftino“.

Predhodnih 6 akcija nije dalo rezultate i ministarka Zorana Mihajlović je najavila da će naredan pokušaj dati dobre rezultate.

“Oni koji su podneli zahtev za legalizaciju, kojih ima 770.000 u Srbiji, plaćaju administrativnu taksu, koja je fiksna, plaća se  jednokratno i za objekte do 100 kvadrata iznosi 3.000 dinara, za 200 kvadrata je potrebno uplatiti 10.000, a do 300 kvadrata iznos za uplatu je 20.000 dinara.

Za ostale koji nisu predali nijedan zahtev za legalizovanje objekata, što je oko 700.000 ljudi, moraće da podnesu izveštaj o zatečenom stanju i uz to platiti administrativnu taksu. Za komercijalne objekte do 1.000 kvadratnih metara ili preko 1.000 kvadratnih metara je takođe predviđeno da se obavezno plate sve naknade..”

Zašto do sad nije uspelo

Rezultat svih dosadašnjih pokušaja da se završi legalizacija objekata, nije loš ali ni dobar. Blizu 800 000 objekata se nalazi u nekoj fazi legalizacije, problem pored onih koji odbijaju da pokrenu taj postupak predstavljaju i oni što započinju da grade nove objekte bez ikakvih papira.

Razlog zašto su tokom prethodnog perioda rezltati tanki  su loši potezi onih koji su pokušavali uvesti red u tu oblast. Međutim izostaje objašnjenje ko je odgovoran zašto se i sada objekti grade bez pribavljanja potrebnih papira. Verovatno jer ni ne treba objašnjavato ko je za to odgovoran.

Kada počinje akcija

Po najavi ministarke Mihajlović to će se desiti odmah po usvajanju zakona, ono je predviđeno da se desi krajem oktobra. Ona je objašnjavajući najavila i mogućnost da će se stanje sa legalizacijom kuća i stanova dovesti u red do polovine sledeće godine.

Pozvani su svi zainteresovani da se uključe u javnu raspravu oko ovog zakona. Što se tiče najava koliko će iznositi trošak za legalizaciju mogu se čuti različite cifre, međutim one su sve manje u odnosu na ono što se plaćalo tokom prethodnih pokušaja da se uvede red u ovu oblast.

U nekim situacijama je najavljeno da će se troškovi umanjiti za 130 puta, međutim ipak bi bilo najbolje sačekati da se zakon usvoji u skupštini Srbije. Tek tada će biti jasno kako će teći sam postupak i po kojim cenama. Jedino je za sada sigurno da neće biti popuštanja u zonama gde je zabranjena gradnja, gde će se bespravno sagrađeni objekti rušiti.

Situacija sa stanovima

Ova akcija bi trebala da reši i problem sa onima koji izbegavaju da uknjiže stan u zgradi. Ovo je dosta raširena pojava jer je logično da se neće zgrada rušiti ukoliko nekoliko stanova nije legalizovano.

Ministarstvo, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Zakonom o legalizovanju  koji bi trebao da stane na put ovakoj praksi, na takve stanove će se plaćati veći porez. Za neke konkretne predloge se čeka da se završi konsultovanje sa ministarstvom finansija.

Jedan od dodatnih problema za rešavanje ovog pitanja za stanove jeste to što je potrebno da je obavljena legalizacija zgrade. Za postupa uknjižavanja zgrade je dovoljno da samo jedan vlasnik stana pokrene stvar, nije potrebna saglasnost svih vlasnika stanova.

Videćemo šta će biti u narednom periodu jer se cela ta akcijapokazala kao veliki problem za birokratiju do sada. Kad se ima u vidu šta se desilo sa najavom izgradnje 100 000 stanova nikako se ne može reći da uvek bude ono što se obeća.

Ukoliko bi se javna rasprava odradila sa svim zainteresovanim stranama i svi konkretni prelozi uvrstili u zakon legalizacija objekata 2015 godine bi mogla dati dobre rezultate.