Popis nelegalnih objekata

Akcija koja ima za cilj popis nelegalnih objekata je veoma dobro smišljena i za sad prilično traljavo provedena. Određen je postupak, određeno je ko sprovodi postupak i na kraju datum do kad to sve treba biti gotovo. Međutim nije određeno šta će se desiti ukoliko taj postupak ne bude završen do predviđenog datuma.

Prema prvim najavama iz Ministrarstva građevine rok za popis nelegalnih objekata u Srbiji se neće produžavati. Međutim ne nudi se odgovor šta će biti sa onim objektima koji ne budu popisani do 27 novembra 2016 godine kada ističe zadnji rok lokalnim samoupravama.

Za ovu akciju nije predviđen zakon o legalizaciji objekata, nego Zakonu o ozakonjenju objekata (član 48). Kako ima dosta vesti vezanih za ovo može doći do zabune.

Igre brojkama

Problem se malo bolje u ovom slučaju može uočiti kada se pogleda učinak do sada, od nekih 700 000 nelegelnih objekata do sad je popisano malo preko 196 000. Ovako mali broj zabeleženih objekata koji nisu legalizovani, nije usled sporog rada inspektora. Oni su uglavnom angažovani bez većih prekida od početka ove godine.

Negde je to manje, negde je više. Uzmemo na primer Paraćin gde je zabeleženo malo preko 700 nelegalnih objekata od ukupno 8 000 prema nekim procenama. Sa druge strane u Novom Sadu je procena da ima 10 000 nelegalnih objekata a popisano je u ovoj akciji preko 5 000.

Jedna od opcija koja je u igri jeste to da se računa da su u pitanju većinom pomoćni i ekonomski objekti, pa postoji najava izrade dodatnog uputstva za njih. Takođe sve se ovo zasniva na nekim pretpostavkama koliko ima nelegalnih objekata, u postupku legalizacije je 770 000 i sa 700 000 nelegalnih dolazi se do cifre od 1,5 miliona koja treba da se reši..

Popis nelegalnih objekata bi verovatno bio olakšan da je već dostupan satelitski snimak koji je vlada Srbije, odnosno Ministrarstvo građevine poručilo. Neke lokalne samouprave povećavaju broj ljudi koji rade na terenu, a i najavljeno uputstvo za upis pomćnih i ekonomskih objekata će ubrzati postupak. Međutim svi se slažu da taj posao neće biti završen u predviđenom roku, a kako nema sankica verovatno će se samo nastaviti nakon toga do završetka.

Zakon o legalizaciji objekata

Do sada je za legalizaciju podneto 770.934 zahteva u raznim postupcima koje je država organizovala.  Odrađeno je malo manje od 3% od tog broja, a iz ministarstva potvrđuju da taj broj raste u poslednje vreme.

Postupak za legalizaciju nije ni na koji način vremenski ograničen, mada se u pojedinim senzacionalističkim medijima igrom reči stvara taj utisak. Koristi se sličnost fraza legalizacija nelegalnih objekata i popis nelegalnih objekata.

Zakon o legalizaciji objekata
slika sa pixabay.com

Svi problemi proizilaze iz potrebe vladajuće većine u parlamentu da kratkim rokovima se pokaže kao uspešna. Daje se ograničen rok za rešavanje problema koji je nastajao decenijama kao što je to slučaj sa nelegalnom gradnjom.

Kada je u pitanju zakon o legalizaciji objekata i slična dokumenta koja se donose u cilju rešavanja ovog problema se u nepravedan položaj dovode oni koji su svoje objekte gradili poštojeći kompletnu proceduru. Svakako da se problem treba rešiti i stvari dovesti u redovno stanje, ali malo boljom pripremom bi se izbegle situacije kao ova sa krajnjim rokom za popis objekata koji nisu legalni.