Promene u proceni vrednosti nekretnina u Hrvatskoj

U sklopu uređivanja propisa sa EU u Hrvatskoj je prošlog meseca donesena uredba o tome kako će se u narednom periodu vršiti procena nekretnina. Ovom uredbom su određene tri bitne stvari vezane za procenu nekretnina. To su : ko može da tadi procene nekretnina- a to su ovlašteni sudski vještaci i ovlašteni sudski procjenitelji, koje metode se koriste prilikom procene – poredbena, prihodovna i troškovna i kao treća gde će se koristiti podaci o cenama iz realizovanih kupoprodaja.

ulica u varazdinu

Ovo bi trebalo omogućiti sigurnije poslovanje budućih investitora i sigurnost za vlasnike koji zalažu nekrentine pod hipoteku. To bi trebalo da prekine sa dosadašnjom praksom, koja je uglavnom bila zasnovana na formiranju cena na osnovu toga kolike su cene sličnih objekata ili zemljišta u ponudi. Tako se dolazilo do nerealnih procena cena koje su se preterano razlikovale, a sve se to završavalo na sudu gde je potom godinama trajalo da se utvrdi tačna vrednost.

Od maja meseca je omogućeno državljanjima Rusije da kupuju nekretnine u Hrvatskoj kao fizička lica. Ovo će omogućiti da se trguje sa krupnijim nekretninama, koje nisu mogle biti kupljene u prethodnom periodu zbog složene procedure.

U pitanju su za sada manji hoteli o kojima se Rusi raspituju, ali ako to bude prošlo bez problema i sve bude uspešno rešeno sasvim je sigurno da će trgovati i većim objektima. Procedura pre ove odluke je bila toliko komplikovana da je samo oko 100 stanovnika Rusije imalo nekretnine u Hrvatskoj, zbog uslova da moraju imati firmu da bi kupili nekretninu.

Pored ove dve glavne novosti sa tržišta nekretnina, bilo je i priča o tome da će se rešiti problem ovrhe, odnosno prinudne naplate u Hrvatskoj. Po tom predlogu je rečeno da će vlasnik kuće ukoliko bude izvršena hipoteka u toj kući moći da ostane najduže do godinu dana i da da novim vlasnicima plaća zakup. Za sada nismo našli šta se tačno desilo sa ovim predlogom, osim da je u jednom trenutku povučen iz procedure 20 minuta pre početka sednice vlade.