Dimnjaci za centralno grejanje

Mada je kod nas najčešće u razgovorima u upotrebi izraz “dimnjak za centralno” kao neka univerzalna stavka, posle razgovora sa stručnjacima se shvati da je u pitanju više različitih rešenja. Razlike su prema tome koje se gorivo koriste kotlovi za centralno grejanje, kolika je njihova snaga i od načina izvođenja radova. Kako postoji dosta varijacija preciznije je koristiti izraz dimnjaci za centralno grejanje, kao množinu.

Na osnovu čega se dele dimnjaci

Podela dimnjaka ima više, ali da prvo spomenemo osnovnu koja je u načinu izvođanja radova. Može da se odradi montaža ili zidanje dimnjaka za centralno grejanje. Velika većina novijih dimnjaka se montira, dolazi u tri osnovna dela: dimovodna cev, termo izolacija i plašt koji to okružuje. Međutim i pored toga što je u pitanju montaža ljudi će često reći da treba da se radi ili je odrađeno zidanje dimnjaka za centralno grejanje.

Druga podela bi bila prema tome kakvu vrstu goriva koriste kotlovi za centralno grejanje. Jedna od stvari koja se ovde najviše razlikuje je prečnik dimnjaka, a dimenzije izgledaju ovako:

  • centralno grejanje na pelete, lož ulje i gas Ø14 cm
  • centralno grejanje na čvrsta goriva Ø18 do 20 cm

Podela dimnjaka za centralno se može obaviti i prema tome koje je snage peć koja će se na njega priključiti. Usklađivanje kotlova za centralno grejanje sa dimnjacima je veoma važno jer usled nekih neslaganja između njih dolazi do povećane potrošnje ogreva i do bržeg propadanja dimnjaka.

Zidanje dimnjaka za centralno grejanje

Bez obzira da li se zida ili je u pitanju montaža, bitno je da se ispoštuju pravila i standardi koju su za predviđeni kada je u pitanju dimnjaci za centralno grejanje. Ukoliko se koriste gotovi elementi za dimnjak bitno je da se uzmu svi od istog proizvođača i da se kompletiraju. Za ovo se često koristi zajedničku naziv šidel dimnjak, mada ima više raznih proizvođača. Iznad temelja dolazi kondenziona posuda, koja je bitna kada se koriste noviji kotlovi za centralno grejanje pošto se kod njih stvara više kondenza u dimnjaku.

Iznad toga se montriraju vratanca za čišćenje dimnjaka, koja je takođe potrebno montirati i u potkrovlju ili tavanu. Na taj način se može olakšano raditi čišćenje dimnjaka bez potrebe da se izlazi na krov i penje do vrha dimnjaka.

Spajanje dimovodnih cevi (okruglih elemenata) i plaštova se se učvršćuje kombinacijom šamotnog brašna, staklene vode, cementa i peska ali u postoji više različitih odnosa koliko ide kojeg materijala u zavisnosti ko je proizvođač elemata. Pojedini proizvođači prodaju posebnu gotovu smesu ili lepkove (silikone) za spajanje elemenata dimnjaka koje proizvode, da bi na taj način izbegli greške koje mogu nastati u slučaju pogrešnog doziranja elemenata za vezivnu masu.

Izolacija dimnjaka je neophodna u tavanskom delu i na delu dimnjaka koji je iznad krova jer se na taj način brže zagreva vazduh unutar dimnjaka što utiče na smanjenje pojave kondenza. Kondenz se javlja u dimnjaku kada on nije dovoljno zagrejan, kada se pravilno postavi izolacija dimnjaka ovaj se period skraćuje. Kada se koriste kotlove starijeg datuma zagrevanje dimnjaka nije toliki problem, međutim kada su u pitanju kotlovi za centralno grejanje novije generacije oni proizvode nižu temperaturu dimnih gasova što rezultira sa više kondenza u dimnjaku. Iz tog razloga je poželjno postavljanje izolacije na delu dimnjaka koji se nalazi u negrejanom prostoru.

elementi za zidanje dimnjaka

Ovde bih izdvojio kao veoma specifične situacije kada se uz kuću sagradi kotlarnica i iz nje izlazi dimnjak koji nadvisuje krov kuće. Tu je izolacija praktično neophodna u svakom slučaju jer je problem pothlađivanja dimnjaka stalno prisutan. U nekim ranijim godinama se radilo to da se ceo dimnjak za centralno obzida fasadnom ciglom, sad se predlažu i neka druga rešenja za izolaciju dimnjaka.

Dimnjak za centralno ima gotove završne (koji idu na vrh) elemente koje je najbolje montirati prema savetima proizvođača od kojeg se kupuju elementi za dimnjak. Ovo je deo koji se dosta često izlaže inprovizacijama, pa se na dimnjacima mogu videti najrazličitija rešenja kada je u pitanju kapa na dimnjaku. Kada se pojavljuju žalbe da dimnjaci za centralno grejanje ne rade dobro, ove inprovizovane završnice su veoma često uzrok.

Visina dimnjaka namenjenih centralnom grijanju je obično iznad 5 metara (najčešće oko 8m) i u nekim situacijama je potrebno da se dodatno učvrsti jer se ne naslanja na ništa. Za takve situacije u sklopu plašta dimnjaka je ostavljen otvor u svakom uglu da bi se u njega mogla smestiti armatura. Prema preporukama proizvođača je potrebno postaviti armaturu određene dužine kroz više elemenata pri vrhu dimnjaka i na taj način ih sve dodatno učvrstiti.

Kada se dođe do situacije tokom zidanja, da je dimnjak većim delom ozidan i tek onda se uoči greška najbolje je zaustaviti radove i kontaktirati proizvođača elemenata za dimnjak. Od njih ćete dobiti preciznije savete kako da sanirate te uočene probleme, nego da sami na svoju ruku probate izvršiti neke izmene ili samo da nastavite radove nadajući se da neće kasnije biti problema.

Dimnjak za centralno se može montirati i od inox cevi (prohroma), ali i ovde važi preporuka o savetovanju sa stručnjacima tako da se uskladi sa kotlom. Na tržištu je veliki izbor i poželjno je izbegavanje uzimanja komponeti od različitih proizvođača i njihovo naknadno kombinovanje.

Neke dodatne napomene o dimnjacima

Dimnjaci i kotlovi za centralno grejanje nisu mala investicija, ali se retko kupuju. Potrebno je dobro uskladiti te dve stvari da bi se mogao postići maksimum sa grejanjem. Neka ušteda na brzinu ( recimo da zidanje dimnjak za centralno grejanje odradi prijatelj koji to otprilike zna ili nešto slično) veoma često dovodi do toga da je potrebno odraditi snaciju dimnjaka u prvoj godini njegovog korišćenja.

dimnjak za centralno grejanjeVerovatno se mnoge nasmejati kada pročitaju da ljudi uzmu i naopako slože kompletan dimnjak za centralno, sve elemente. Međutim to se povremeno dešava i sad se preko Interneta može naći dosta primera gde se ljudi žale na neke čudne mirise i da im dimnjak curi iako se jako kratko koristi.

U slučaju da se radi prebacivanje sa grejanja na čvrsto gorivo na neko drugi tip goriva, potrebno je da se obavi sanacija dimnjaka inox cevima i svesti prečnik na optimalan. Ukoliko se ostavi preveliki prečnik u dimnjaku za centralno to će dovesti do problema u vidu povećanog kondenza i nepravilnog rada peći. Kada se menjaju kotlovi za centralno grejanje potrebno je posavetovati se sa stručnjacima da li postojeći dimnjak odgovara novim uslovima.

Ukoliko se za grejanje koriste drva, potrebno ih je pripremiti na vreme. Sad ovo znam da deluje kao šala jer je logično. Kad su dimnjaci za centralno grejanje u pitanju mora se još jedanput napomenuti. Vlažna drva prave problem i u običnim pećima, međutim  kada su u pitanju kotlovi za centralno grejanje sve dimenzije se povećavaju za par puta i problemi se isto uvećavaju. Sa vlažnim drvima se značajno povećava nakupljanje naslaga unutar dimnjaka i povećava mogućnost da negde izbiju.