Najava izgradnje 100 000 stanova

Ovo je vest o kojoj treba dobro razmisliti, pošto je prethodni plan bio da se gradi 5000 stanova. I taj proces je tekao sporo i sa mnogo problema na terenu što dovodi so sumlje oko toga šta će se desiti vezano za novo obećanje. Sad je Aleksandar Vučić najavio da će se odraditi pripreme i da bi 2015 godine mogli već da počnu radovi na izgradnji novih stanova.

A najava je da će se izgraditi  100 000 stanova. Ukoliko bi gradovi dali besplatno građevinsko zemljište i smanjili cenu koštanja komunalnih taksi, stručnjaci kažu da postoji mogućnost da se ostvare niže cene.

Najava je da bi stanovi bili veličine oko 80 kvadrata, prodavali bi se na kredit u trajanju do trideset godina uz subvencionisane kamate koje bi bile 3%. Ovi krediti bi se trebali baš dobro subvencionisati, da se bankama više isplati davati kredist za stan umesto kupovine državnih hartija od vrednosti.

maštarija o izgradnji

Što se tiče prostora za smanjenje cena tu ima mesta ukoliko gradovi budu davali besplatno zemljište za izgradnju zgrada mada se tu postavlja pitanje koliko je to isplativo za te gradove. Što se tiče komunalnih taksi, njihovo smanjivanje bi se moglo očekivati tek pošto bi se na drugi način obezbedio novac za puteve, trotoare, kanalizaciju i prateće objekte koji bi trebali da prate te zgrade.

Kao jedan od glavnih pokretača ove ideje je izašla firma “Araptekom”, a pod istim uslovima kao ova firma bi mogle da konkurišu i domaće građevinske firme. Ovo bi bio veliki posao za našu zemlji i značio bi pokretanje privrede velikih razmera.

Čak i značajno skromniji obim posla koji bi rezultirao sa izgradnjom 20 000 stanova bi bio veliki plus. Pored Beograda najavljenja je i gradnja novih stanova u sklopu ovog programa i u Nišu, Kraljevu, Kruševcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi.

Za sad su informacije veoma oskudne u vezi ove najave gradnje, smo je povodom toga neke izjave dala ministarka Zorana Mihajlović, a u narednih par dana će si sigurno povodom toga izjasniti i banke vezano za najavljene kredite i građevinske firme kao potencijalni izvođači radova.