Sanacija dimnjaka

Dimnjak je deo kuće koji se često smatra banalnim, jednostavno o njemu se ne razmišlja dok ne iskrsne neki problem. To ignorrisanje dimnjaka dovodi do zapostavljanje održavanja, a redovnim održavanjem dimnjaka bi se u velikoj većini slučajeva omogućilo da on dugo traje bez portrebe za popravke i sanacije dimnjaka.

Problemi koji se javljaju su najčešće da dimnjak curi, osećaju se neprijatni mirisi u prostorijama koje su uz dimnjak, sitne pukotine na zidu koji je uz dimnjak, vatra ne gori dobro u peći ili da se dimnjak zapali u najgorem slučaju.

Uzroci za popravku novih dimnjaka

Mada kad se spomene popravka dimnjaka se odmah misli da je u pitanju sanacija starih dimnjaka, to u praksi i nije baš tačno. Često se dešava da se usled nestručnih akcija i improvizovanja prilikom izrade dimnjaka dođe u situaciju da se problemi pojave tokom prve zime i da se sanacija dimnjaka radi odmah prve godine..

Izgled, dimenzije i poziciju dimnjaka treba da odredi stručno lice u skladu sa položajem dimnjaka unutar kuće i prema snazi peći za koju se koristi. Izradu dimnjaka potom treba poveriti stručnjacima koji imaju iskustva i koji će ispoštovati nacrt dimnjaka koji dobiju. A pored poštovanja nacrta je potrebno ispoštovati i specifikaciju materijala koja ide uz njega, jer nema mnogo mesta za inprovizacije.

Jedan on najčešćih propusta jeste nestručno slaganje elemenata za šidel dimnjak ili neki koji je zasnovan na sličnom principu. Pored grešaka u slaganju elemenata dimnjaka, kada se oni redom svi okrenu naopako dosta se često desi i da se delimično koriste elementi za dimnjak, a delom da se proba neka inprovizacija. Najčešće se improvizacija sprovodi na kondenzacijonoj posudi koja se montira pri dnu dimnjaka ili na vrhu dimnjaka sa završnim elementima.

Ukoliko je ogrev delimićno vlažan, stvara se dim koji je bogat vlagom koja se kondenzuje u obliku sumporaste i sumporne kiseline. Takav dim bogat vlagom dosta se često sa unutrašnje strane nataloži u obliku glatke i crne smole (fenolna smola). To se odmah prve godine prikaže ukoliko je loše odrađen posao i potrebno je da se odradi sanacija dimnjaka

Većina proizvođača se potrudila da preduzmu sve da se izbegnu takve situacije. Imaju dobru tehničku dokumentaciju koja je detaljna i dobro ilustrovana, a takođe organizuju obuku za majstore koje potom preporučuju za montažu njihovih elemenata za dimnjak.

dimnajk spreman za sanaciju

Sanacija starih dimnjaka

Za razliku od novih dimnjaka gde je u većini slučajeva povod sanacije dimnjaka greška pri izradi, kod starijih dimnjaka u pitanju su dotrajalost materijala, taloženje čađi i smole na zidovima dimnjaka. Pored dotrajalosti materijala na dimnjaku, do njegovog problematičnog rada može doći i zbog neodržavanja, spoljnih uticaja ili korišćenja na neodgovarajući način.

Kada je najgora situacija nastala delovanjem kondenza, to se u početku prikazuje kao vlažne fleke na dimnjaku koje polako postaju tamno smeđe. Takođe sanacija dimnjaka se radi i u situacijama kada se pojave sitne pukotine na dimnjaku. U toj situaciji obično dolazi do širenja neprijatnog mirisa u prostorijama kroz koje prolazi dimnjak.

Kada je u pitanju sređivanje starih dimnjaka za to se najčešće preporučuje da se vidi da li je moguće da se obavi sanacija dimnjaka inox cijevima. U ponudi su fiksne cevi ili ako situacija nalaže mogu se naći savitljive inox cevi. Cevi se prave od prohromskog lima debljine 1mm i mogu se naći sa više različitih prečnika otvora (ø 130, ø 160, ø 180, ø 200, ø 250 i ø 300).

U nekim situacijama je moguće ubaciti inov cevi odozgo bez ikakvih intervencija na dimnjaku, međutim u nekim situacijama je potrebno probiti jednu njegovu stranu radi postavljanje inox cevi. Ovde ćemo da opet preporučimo savetovanje sa stručnjacima i kada je u pitanju sanacija dimnjaka inox cijevima, kao i kada se zida novi dimnjak.

Razlog zašto insistiramo toliko na tome da se popravka dimnjaka odradi u saradnji sa stručnjacima je ta što je ceo proces zahtevan. Mada deluje da je ubacivanje savitljive inox cevi u otvor dimnjaka najbolje i najbrže rešenje, treba znati da se prilikom te akcije smanjuje unutrašnji prečnik dimnjaka. Takva izmena u nekim situacijama možda neće biti u skladu sa snagom peći koja se koristi.

U nekim situacijama kada dimnjak curi kao rešenje se nameće rušenje postojećeg dimnjaka i zidanja novog na tom mestu ili izrada inox dimnjaka odmah pored ukoliko nije moguće rušenje postojećeg. Sanacija starih dimnjaka jeste jeftinije rešenje i brže od rušenja postojećog i zidanja novog, ali se na tome ne može baš insistirati po svaku cenu.

Održavanje dimnjaka

Za dimnjak su bitne dve stvari, njegova visina i poprečni presek otvora. Ovde dve stavke su povezane sa tipom peći koja se koristi i tipom goriva koje se loži. Previsok dimnjak ili prenizak, kao i dimnjaci sa previlikim otvorom ili sa premalim otvorom će dovesti do problema u samom radu peći i do bržeg propadanja dimnjaka.

Ovde moram da se osvrnem i na to da je potrebno da se u slučaju promene peći ili tipa goriva koje će se koristiti posavetuje sa stručnjakom da li će postojeći dimnjak odgovarati novoj situaciji. Možda na prvi pogled deluje da ne smeta ukoliko je prečnik otvora dimnjaka značajno veći nego što to peć zahteva, međutim to takođe dovodi do stvaranja kondenza. U takvom slučaju se odradi sanacija dimnjaka ubacivanjem inox cevi koja ima prečnik u skladu sa potrebama peći koja se koristi.

sanacija inox cevima
Primer kako se odradi sanacija posatvljanjem inox cevi unutar dimnjaka.

Da bi se omogućilo brže zagrevanje dimnjaka do temperature od 72°C kada se prestaje stvarati kondez, može se dimnjak dodatno toplotno izolovati. Na taj način će se brže zagrejati do potrebne temperature. Ovo je jedna od mera za održavanje dimnjaka, jer kada se pojave problemi ne pomaže toplotno izlovanje.

Takođe se treba obratiti i dimnjačaru radi stručnog održavanja (čišćenja), jer on ume da prepozna neke situacije koje mogu postati problematične. Pre se izlazak dimnjačara nije dodatno naplaćivao jer je bio obračunat u ukupni račun za komunalne usluge. Sada se njihov izlazak na teren dodatno naplaćuje, što je povod pojedincima da ne pozovu dimnjačara radi “uštede”. Takva praksa izbegavanja dimnjačara je veoma loša, jer može mnogo da košta na kraju.

Ispravan dimnjak ima dvoje vratanaca jedna pri dnu dimnjaka, duga na tavanu. Očistiti ga je najbolje u proleće po završetku grejne sezone, a kada ima dvoje vratanaca to se može obaviti na kvalitetan način (nema potrebe da se penje na krov da bi se to odradilo). Čišćenjem dimnjaka se uklanjaju produkti sagorevanja koji se talože po zidovima dimnjaka. Taloženje tih naslaga dovodi do stvaranja uslova kada se može zapaliti dimnjak, to dovodi do značajnih oštećenja i nakon toga je potrebno da se odradi sanacija dimnjaka.

Takođe ukoliko se ne očisti odžak naslage čađi ili evenulano višak maltera koji pravi ispupčenje iznutra dovode do kovitlanja dima, usled čega se dim dodatno zadržava i stvara dodatne naslage. U manjoj meri je ovo uvek prisutno, ali usled neodržavanja dimnjaka ovo može biti veoma izraženo i dovesti do dodatnih problema.

Odgušenje dimnjaka se mora raditi u nekim situacijama kada je mehanički sprečeno redovno izlaženje dima. To može biti prouzrokovano komadima cigle ili crepa koji se popreče, komadima grana ili lišća koje nanese vetar ili gnezdima životinja kao što su pčele, stršljenovi ili ptice. Kada se radi odgušenje dimnjaka ili njegovo čišćenje potrebno je da četke koje se koriste budu prilagiđene prečniku otvora dimnjaka.