Najava za nove podzemne garaže u Beogradu

U velikim gradovima se u poslednje vreme javljaju mnogobrojni problemi, a jedan od najuočlivijih jeste parking. Grad Beograd ima dosta problema sa mestima za parking i aktivno radi na rešavanju tog problema. Poslednja akcija je dodela koncesija za šta je raspisan javni poziv sa ciljem da se  odradi projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje, održavanje i prenos četiri podzemne garaže.

Do problema dolazi jer se značajno povećava broj registrovanih vozila u glavnom gradu. Javnim pozivom su predviđa izgradnja više objekata u Beogradu:

  • Podzemna garaža Studentski trg
  • Podzemna garaža Vlajkovićeva ulica
  • Podzemna garaža Trg republike
  • Podzemna garaža Fruškogorska ulica

Ovo je svakako veliki građevinski projekat i iz tog razloga se procena troškova kreće oko 38 miliona eura. Više informacija se može svakako naći na sajtu Parking servisa, mada se o ovome piše ponešto i u domaćoj štampi. Tačnija vrednost projekta će se znati kada se za sve izdaju građevinske dozvole i tačno se odredi broj parking mesta.

Podzemna garaža Studentski trg

Ovo bi trebalo da bude garaža pod zemljom koja ima tri nivoa. Ovo je jedini od predviđena 4 objekta za koji je izdata građevinska dozvola. Predviđeni broj parking mesta na sve tri etaže zajedno treba da bude 697. Ovim bi se taj deo ulice moga napraviti pešačkom zonom što bi povećalo atraktivnost nekretnina u tom delu grada.

Mada se poziv raspisuje u isto vreme podzemna garaža Studentski trg je zbog posedujuće dozvole najbliže tome da bude gotova. Njena površina bi okvirno trebala biti 20 000 metara kvadratnih, a pozicija gde bi se pravila je ispod jušne strane Studenskog parka.

U sklopu ukupnog broja mesta za parking je predviđeno da se napravi 36 mesta za osobe sa invaliditetom. Mada je površina za parking mesta velika, zbog gradnje na više nivoa zauzimaće samo 11.235 m² građevinskog zemljišta. Ulaztreba da bude u saobraćajnici Studentski trg okrenutoj ka Trgu Republike (ulaz iz Ulice braće Jugović), a izlaz sa podzemnog parkirališta na saobraćajnici Studentski trg ispred Etnografskog muzeja (pa dalje prema Ulici braće Jugović).

Za ovu garažu je izrađena i studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Podzemna garaža Vlajkovićeva ulica

Planirana pozicija za ovaj objekat jeste ispod platoa koji se nalazi sa desne strane Narodne skupštine. Ona bi trebala da ima tri nivoa, mada je to u stvari šest podnivoa.

Postoji idejno rešenje za ovaj objekat a podzemna garaža Vlajkovićeva ulica bi trebala okvirno imati 340 parking mesta.

Podzemna garaža Trg republike

Ovaj objekat bi se trebao nalaziti između ulica Francuske, Makedonske i Braće Jugovića.

Broj mesta koje bi trebala da ima podzemna garaža Trg republike jeste 370. Grad će biti nosilac svojine nad podzemnim garažama.

Podzemna garaža Fruškogorska ulica

Ova garaža pod zemljom bi trebala da ima pet etaža, a njena pozicija bi se nalazila ispod Parka nesvrstanih zemalja.

Imajući i vidu veći broj etaža podzemna garaža Fruškogorska ulica je predviđena da ima okvirno 430 parking mesta.

Parking mesta u garaži
slika sa pixabay.com

Kada će se završiti

Malo treba povesti računa i o drugim faktorima koji se tiču ovih projekata. Ovde je izdata najava za nekih 1 900 novih parking mesta što je priličan obim posla. Međutim trenutak kad se izlazi sa najavom se previše poklapa sa najavom Beogradskih izbora.

To nas sve vodi u prisećanje svih obećanja koja su političari davali i koja su naravno pregazili. Mada je ovaj projekat imao i zvanično predstavljanje, sumnje ostaju. Malo je problematično što su prošle godine najavili da će biti pet podzemnih garaža (u Skerlićevoj, Kosovskoj, kod Đerma, na Trgu Republike i Studenstkom trgu) i da će sve dobiti građevinske dozvole početkom ove godine.

Mada se na zna tačno kojm će se dinamikom priprema odvijati, kao i radovi kasnije za sada se zna da će trajanje kocesije biti 40 godina. Koncesija za ova parkirališta u Beogradu će se podeliti na dve sekcije. Jedan deo će ići po završetku poslova, a ostatak će se isplaćivati godišnje.