Gasovod na Paliću

Gradske vlasti Subotice nastavljaju da sređuju jezero Palić i područje oko njega. Nedavno je otvoren gasovod koji vodi do ovog vikend naselja. To je samo jedan deo uređenja osnovnih uslova, vodi se računa o postojećim potrebama ali i o onima koje će se pojaviti u budućnosti.

Priključci za gasovod na ovom prostoru će biti besplatni. Inače je kao osnova za planiranje poslužio Master plan razvoja tog dela naselja, pa je na osnovu toga predviđeno da gasovod ima kapacitet 30 000 litara i da bude pod pritiskom od 3 bara.

Uređenje prostora oko jezera je počelo 1845 kada je napravljena “Donja trščara” koja se u dokumentima vodila kao gostiona. Pravi razvoj turizma je pokrenut sa početkom rada pruge Zemun – Budimpešta krajem 19 veka, kad je napravljena tramvajska linija sa Suboticom.

Oda tada je ponuda oko jezera palića samo rasla, ređali su se umetnički prostori, sporski tereni i banjski. Napravljena je bušotina koja je dovela termalnu vodu 1978 godine što je omogućilo pravljenje termalnih bazena. Time je stvorena široka lepeza mogućnosti koje se nude turistima nedaleko od Subotice.

Kako je uređen gasovod

U pitanju je aktivnost koja je duže planirana, a sad i sporvedena u delo. Nakon radova koji su trajali 45 dana je završeno 10 kilometara gsaovoda na pravcu Senćanski put – Palić (vikend naselje).

Invastiror ovih radova je bilo Javno komunalno preduzeće „Suboticagas“, a konkretnije trasa gasovoda je od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice do, praktično, Hidroglobusa u „Vikend naselju“ na Paliću.

Pre izgradnje ovog novog poluprstena koji se naziva istočni, postojao je stariji gasovod koji se naziva zapadni. Problem te prethodne instalacije je što nema dovoljan kapacitet za sve objekte.

Izvođači radova su bili „Terax“, iz Subotice, i „Kablprojekt”, iz Novog Beograda, a ukupna vrenost izvedenih radova na Paliću jeste 15 miliona dinara.

vikend naselje palić

Šta dalje

Problem oko oronulih objekata ostaje, jer propadaju odmarališta bivših firmi iz Subotice “Bratstva”, “Sigme”, “29.novembra”. Situacija je toliko loša da su Subotičani ovaj deo uz jezero Palić počeli nazivati “Bejrut”.

Paraleno sa rešavanjem problema treba odraditi sanaciju javne rasvete, trotora i saobraćajnica koje su usled nebrige značajno propale. Možda bi deo rešenja bilo prebacivanje nekih delova nadležnosti sa firme d.o.o. “Park Palić” na mesnu zajednicu Palić. Na taj način bi se bolje rasporedile obaveze i poboljšalo okruženje.

Gasovod na Paliću je samo jedan od koraka koji je načinjen, ali treba odraditi još dosta aktivnosti da bi se aktivirao turizam u punom kapacitetu. Takođe treba do kraja srediti rušenje bespravno podignutih objekata.