Bitumen kao hidroizolacija u građevinarstvu – upotreba i vrste

Bitumen kao hidroizolacija se već decenijama koristi u građevinarstvu za izolaciju stambenih i poslovnih objekata od vlage. Iako se u praksi bitumen najviše koristi kao masa za asfaltiranje, njegova primena se tu ne zaustavlja. Upotreba ovog materijala je moguća u formi pasta, premaza ili traka.

Hidroizolacija je od izuzetnog značaja kako zbog dugotrajnosti objekta, tako i zbog bezbednosti, kvaliteta života i zdravlja. Kada je reč o bezbednosti stambenog ili poslovnog objekta uloga ovog načina zaštite ogleda se primarno u zaštiti od vode i vlage. Pored vodonepropusnosti veoma je bitno da ona bude dugotrajna, fleksibilna i da izdrži opterećenja koja mogu nastati zbog promene vremenskih uslova.

Kako ne bi došlo do stvaranja pukotina na podu, zidovima ili krovu važno je da hidroizolacija bude postavljena od kvalitetnih i izdržljivih građevinskih materijala. Pored samog značaja kvaliteta materijala veoma je bitno da se on postavi na pravilan način i na pravom mestu.

Bitumen kao hidroizoacija ima još nekoliko dodatnih prednosti:

 • otporan je na vremenske uslove,
 • izdržljiv je i otporan na habanje,
 • mehanička i hemijska otpornost – čvrstoća, izdržljivost na visokim temperaturama, otpornost na uticaj hemikalija, kiselina, otpadnih voda i slično
 • niješ štetan za okolinu, ekološki je prihvatljiv

Šta je bitumen i primena

Sirov bitumen je organska veoma lepljiva viskozna tečnost, koji zapravo izgleda kao gusta crna masa. Kada se koristi u građevinarstvu kao materijal za hidroizolaciju najpre se mora zagrejati pre upotrebe. U praksi najviše ima primenu za asfaltiranje kolovoza, puteva i aerodromskih pista. Međutim, sznačajna je i primena bitumena je i u građevinarstvu gde se koristi kao građevinski materijal za hidroizolaciju i zaštitu objekata od vlage.

sirovi bitumen – izvor – wikipedia.org

Bitumen kao hidroizolacija se koristi za:

 • hidroizolaciju podova,
 • hidroizolaciju podzemnih objekata i podruma,
 • hidroizolaciju fasada,
 • hidroizolaciju ravnih krovova,
 • hidroizolaciju terasa,
 • hidroizolaciju kupatila i kuhinja,
 • hidroizolaciju bazena i rezervoara.

Bitumen kao hidroizolacija koristi se za izolaciju temelja, podova, podzemnih objekata i podruma. Takođe, ovaj način izolacije se koristi i kao zaštita spoljašnjosti objekata koje su direktno izložene eksternim uticajima i vremenskim uslovima. Upotrebljava se za oblaganje zidova i fasada, ali i za zaštitu krovova, odnosno za ravne krovove i ploče iznad potkrovlja jer sprečava da voda prodire ispod zaštitnog sloja.

Bitumen se može upotrebiti i kao građevinski materijal za oblaganje fasade kuća, kao i za zaštitu podruma od stvaranja vlage. Neretko ima primenu za oblaganje i zaštitu otvorenih terasa od propadanja, koje su direktno izložene padavinama ili pucanju zbog toga što beton upija vodu.

gde sve bitumen se stavlja

Zbog svoje zaštitne funkcije bitumen kao hidroizolacija se može koristiti i za izolaciju unutar prostorija. Koristi se kod renoviranja u kupatilima, kako za podove tako i za zidove, a istu funkciju može imati u kuhinjama i ostalim prostorijama sa mokrim čvorom. Postavlja se takođe i u bazenima, rezervoarima, postrojenjima i ostalim površinama radi bezbednosti, koje je potrebno ojačati i zaštititi od vlage.

Bitumenska hidroizolacija

Bitumen je građevinski materijal koji se pri izvođenju hiroizolacije može koristi u tečnom stanju, a nanosi se na podlogu kao rastopljen topli premaz. Pre nanošenja na podlogu bitumen se rastapa u svojoj originalnoj ambalaži, a zatim se nanosi, odnosno razliva i ravna na prethodno pripremljenu i suvu površinu.

Podloga na koju se nanosi bitumen mora biti priremljena i premazana hladnim bitumenskim premazom, za koju se koristi hidroizolacioni materijal bitulit. Bitulit je rastvor bitumena u organskom rastvaraču koji se koristi kao podloga i hladan premaz pre nanošenja glavnog sloja. Kao izolacioni materijal se uotrebljava jer štiti podlogu od vode, vlage i korozije. Bitulit se takođe koristi i kao podloga pre nanošenja hidroizolacionih bitumenskih traka.

Za hidroizolaciju ovim materijalom koriste se još i hidroizolacione zaštitne membrane, koje dolaze u formi fabrički proizvedenih rolni. Ove vodonepropusne rolne nazivaju se hidroizolacione bitumenske trake. Mogu biti trake za lepljenje, zatim samolepljive trake, kao i bitumenske trake za zavarivanje. One se dosta koriste za izolaciju iznad temelja radi sprečavanja kapilarne vlage da oštete zidove.

Bitumenske trake za hidroizolaciju

Hidroizolacija bitumenskim trakama ili membranama je u praksi najrasprostranjeniji način hidroizolacije u građevinarstvu, posebno kada se radi o hidroizolaciji stambenih objekata. Hidroizolacione membrane izgledaju kao trake uvijene u rolne, koje se na površinama postavljaju tako što se spajaju, odnosno međusobno se preklapaju. Na taj način površina postaje vodonepropusna jer se sprečava da voda prodre ispod.

Bitumenske trake za hidroizolaciju sastoje se iz osnovnog uloška od polimera (pretežno od poliesterskog filca) na koji je naneta bitumenska masa. Optimalna debljina zaštitinih membrana je od 2 do 5 mm. Za veću zaštitu preporučljivo je da debljina za bitumenske hidroizolacione trake bude 4 ili 5 mm.

Prilikom postavljanja zaštitnih membrana prvo se odmotavaju bitumenske trake, a zatim se čvrsto polažu kako bi se utisnule i zalepile za površinu. Ugrađuju se tako što se nakon odmeravanja utiskuju i spajaju sa podlogom.

Za izvođenje hidroizolacije bitumenom važno je izabrati stručno lice za izvođenje radova i pravilno postavljanje bitumenske hidroizolacije, kako ne bi došlo do grešaka ili oštećenja. Pod uslovom da je pravilno postavljena, bitumen kao hidroizolacija obezbeđuje dug vek trajanja i bezbednost objekata, koji može trajati i po više decenija.

autor: Marija Mitović

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.