Javni poziv za projekte

Srpska tradicionalna kuća je projekat Srpskog ministarstva građevinarstva i urbanizma u sklopu kojeg je predviđeno da se dodele besplatno projekti za izgradnju kuća. Raspisan je javni poziv koji se može preuzeti zajedno sa prijavom sa sajta ministarstva. Predviđene su 4 vrste objekata pod nazivima Vojvođanska kuća, Šumadinska kuća, Moravska kuća i brvnare. Svaki od tipova ima nekoliko ponuđenih rešenja, a možete preuzeti i PDF katalog za projekat. Veličine kuća su predviđene od malih koje bi imale 50 m2 pa u rasponu do velikih koje bi imale 140 m2.

šumadiska kuća

Da bi se konkurisalo je neophodno biti nosilac prava svojina nad parcelom (dokaz: vlasnički list i kopija plana parcele) i informaciju sa podacima o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli (dokaz: informacija o lokaciji). Posle završenog konkursa u roku od 30 dana će se razmotriti zahtevi, prema tome iz kojeg dela Srbije su podneti i da li sadrže svu dokumentaciju.

Cilj ovog projekta je pomoć u pokretanju građevinske indutrije, pošto će uštede za projekat biti u visini nekoliko hiljada eura, uz istovremenu afirmaciju građevinske kulture koja se neguje na ovim prostorima. U sklopu ovih projekata se uvodi korišćenje ekološki prihvatljivih materijala i vodi se računa o energetskoj efikasnosti kuća.