Rokov potok u Petrovaradinu se sređuje

U sklopu šire akcije sređivanja Petrovaradina na red je došao i Rokov potok. Za čitav prostor kad je u pitanju održavanje vodotokova je određeno Vodoprivredno preduzeće “Šajkaška”. Kako ima dosta kanala i potoka koje treba čistiti, oni su na terenu angažovani kad god vremenske prilike dozvole.

Ovaj vodotok se nalazi u delu Petrovaradina koji se naziva Karagača, a pored njega je i Bukovački potok. Planovima koje su doneli urbanisti tu je predviđeno naselje za porodično stanovanje.

Većim delom toka je uređeno betonsko korito koje pomaže tokom normalnog ovbima padavina. Međutim u proleće i jesen dolazi do obilnijih padavina kad se na dnu potoka taloži više blata. To nakon nekoliko sezona dovodi do povećanog vodostaja. To praktično znači da radovi na održavanju trebaju biti u redovnim ciklusima, a ne kao do sada.

Uklanjanje opasnosti od poplava

Postoji veći broj ideja šta i kako treba da se odradi oko potoka, čak se i dosta davno počelo raditi. Međutim u nekom se trenutku prestalo da bi se novac preusmerio na projekte u Novom Sadu. Takva situacija je bila sve do 2014 godine kad su se desile obilnije padavine i Rokov potok se na jednom delu počeo izlivati.

Ovaj put je tender raspisan prošle jeseni, a posao je dobila “Šajkaška”. Rok nakon objave rezultata za izvršenje poslova jeste 360 dana. Dužina korita koje se treba ovim poslom srediti je 500 metara, a za ceo posao je odvojeno 60 miliona dinara.

Fruška gora a ne samo Petrovaradin ima veliki broj ovakih vodotoka. Prioritet su naravno oni u naseljenim mestima, jer problem nastaje kada dođe do obilnijih padavina. Tad se stvaraju bujice koje usled nalilaska na brane od mulja, granja i plastičnog smeća imaju tendenciju da se izlivaju.

U blizini se planira izgradnja naselja Solarna dolina i tom prilikom je u planu da se izgradi pešačka staza uz Rokov potok. Petrovaradin će izgradnjom ovog naselja svakako dobiti modernu celinu, posebno treba istaknuti da se vodi mnogo računa da kuće budu energesti efikasne.

Što se tiče daljeg održavanja potoka trebalo bi spomenuti da ima smisla da se malo uloži na podizanje ekološke svesti građana koji tu već žive.  A nadležni bi trebalo da probaju organizovati periodični monitoring stanja i čišćenja. Strategija gde se posao na infrastrukturi jednom odradi i potom se zaboravi na nju jer je “posao odrađen” je pogrešan.