Kako se zida kaljeva peć

Kada su u pitanju kaljeve peći veliki broj ljudi ima pozitivne stavove, mada ima nekih osobina koje kvare tu dobru reputaciju. Te zamerke se uglavnom odnose da zauzimaju dosta prostora i što greju najčešće jednu prostoriju.

Postoji veliki broj načina na koje mogu da se koriste kaljeve peći, za etažno grejanje ili centralno, mogu da se zagrevaju na čvrsto gorivo ili struju.

Odabir tipa peći

Kad su priča o ovim pećima uglavnom se mislima one koje imaju pravougaonu osnovu i visinu oko dva metra. Pored njih se mogu naći modeli koje imaju kružni oblik i one koje su relativno niske. Razlika među njima osim po obliku je i u rasporedu dimovodnih kanala.

Nekih alternativnih rešenja ima mnogo, tako da se prvo može odabrati način kako će se kaljeve peći koristiti. Mogu da se koriste za centralno grejanje, za etažno grejanje i još dosta raznih kombinacija.

Priprema materijala

Pre početka radova bi trebalo videti šta ima da kaže majstor za kaljeve peći, ne treba raditi prema nekim sopstvenim procenama pozicioniranje peći i nabavku materijala. Kako ovo nije baš posao koji se radi često, malo je dobrih mastora za zidanje kaljevih peći.

Po oglasima ima dosta ponuda, ali bi se prvo trebalo raspitati kod poznanika koji su pravili peć kod sebe u skorije vreme da preporuče majstora.

Kada je u pitanju potreban materijal mi ćemo ovde dati jedan kraći spisak onoga što će sigurno trebati, a na vama je da vidite tačno u kojoj količini.

 • šamotne cigle
 • šamotne ploče
 • stare cigle (pune)
 • stari biber crep
 • ilovača (kupuje se spakovana u džakove)
 • šamotno brašno
 • pesak
 • žica (za vezanje kaljeva tokom gradnje)
 • ložište
 • vrata za ložište i pepeljaru
 • cev za spajanje sa odžakom
 • boja za fugovanje (cementna boja)

Tačan broj potrebnog materijala će vam reći majstor za kaljeve peći kada vidi prostor gde će zidati. Što se tiče alata koji će trebati, to je u osnovi klasičan alat koji se koristi za zidanje i koliku površinu treba zagrevati.

Prilikom izračunjavanja potrebnog broja kaljeva se kao osnova uzima broj kubnih metara prostorije koja se zagreva i to se množi sa 1 ili sa 1,5. U predelima gde su zime jače je bolje broj kubnih metara prostorije pomnožiti sa 1,5 i na osnovu toga nabaviti određeni broj kaljeva. Može u takvim uslovima da se koristi i broj jedan za množenje, ali takve peći traže više loženja kad stegne zima.

etape u izgradnji peći od kaljeva
Proces zidanja

Kaljevi koji se ugrađuju u donji red se ne računaju, jer se oni nalaze na nivou gde se nalazi pepeljara i zadržavaju jako malo toplote. što se tiče rasporeda dimovodnih kanala oni mogu biti organizovani horizontalno, vertikalno ili biti kombinacija ova dva sistema.

Mesta gde se može naći dobar majstor za kaljeve pieći su Subotica, Sombor, Vrbas, Temerin, Kikinda i Novi Sad.

Postupak zidanja

Pre nego se počne zidanje kaljeve peći potrebno je pripremiti prstor na mestu gde će se ona nalaziti. Najčešće se taj deo poda izbetonira, u nekim situacijama se postavlja azbesna ploča debljine 8 mm na mesto gde će se peć slagati.

Posle toga se formira prvi red, ugrađuje se mesto za pepeljaru i rešetka ložišta. Po završetku tog dela posla pristupa se popunjavanju tog redasa šutom od lomljenih biber crepova ili starih kaljeva i na kraju se taj sloj pokriva peskom. Nivo peska treba da bude niži od visine prvog reda kaljeva za debljinu jednog crepa. Nakon ravnanja peska, na njega se uredno složi biber crep i zamaže se blatom koje je napravljeno mešanjem ilovače i šamotnog brašna.

slaganje kaljevih peći
izgled dimovodnih kanala

Nakon prvog reda počinju da se slažu sledeći redovi i to uvek sa kaljevima koji se nalaze na ćoškovima prvo. Prilikom slaganja ostalih vrši se njihovo međusobno povezivanje žicom, za koju je uglavnom na samim kaljevima predviđeno mesto gde će se postaviti. Potom se dodatno učvršćuju blatom.

Kako napreduje zidanje kaljeve peći po redovima, uporedo se zidaju unutar nje i dimovodni kanali. Kada se dođe do određene visine vrši se slaganje biber crepova i na njih se ugrađuju poklopni kaljevi.

Kao završni radovi se obavlja čišćenje i pranje kaljeve peći i nakon toga sređivanje fugni. Uglavnom se koristi cementna boja da bi se pripremila smesa za fugovanje i to što približnija boji kaljeva.

Testiranje dimnjaka

Kao neko pravilo se uzima računica da dužina koju dim prolazi u samoj peći mora biti tri puta kraća od dužine dimnjaka. Ukoliko ste ga angažovali o tome će računa voditi majstor za kaljeve peći tako da neće biti problema.

Druga bitna stvar je da se peć treba testirati čim su radovi gotovi, ali sa slabijom vatrom. Na taj način će se proveriti da li vuče ili ima nekih problema koje treba rešavati. Uglavnom kad se završi zidanje kaljeve peći potrebno je ostaviti sve da se dobro osuši pre nego se naloži vatra punom snagom.