Barokni stil gradnje, kao vrhunac dekorativne kitnjaste umetnosti eksterijera i enterijera

Barokni stil gradnje predstavlja kitnjasto i raskošno uređenu spoljašnjost sa velikim brojem ukrasnih elemenata. Iako ovaj stil kitnjastog izgleda nije danas mnogo zastupljen u detaljima na fasadama, ostavio je trag u vremenu i građevine barokne ahitekture spadaju među najlepšim na svetu.

Pored raskošnih elemenata na fasadama, barok je prisutan i u enterijeru gde je takođe kitnjast i raskošan. U nekim situacijama se u punoj snazi i sada koristi za uređenje prostora, ali je mnogo više prisutan u svedenim linijama koje se nazivaju neo barok.

Barokni stil gradnje osnovne karakteristike

Stil baroka oslikava luksuz, prikazan kroz dinamično i bogato ukrašene stubove, polustubove, obimne lukove i neobične figure. Ovo su bili prepoznatljivi i autentični elementi svuda po fasadama i zidovima velikih konstrukcija. Kitnjasta spoljašnjost i obimne dekoracije enterijera su epiteti za barokni stil gradnje.

Drugim rečima, naglašena prenatrpanost detaljima na fasadama arhitektura kao i raskošno ukrašena unutrašnjost enterijera vezivani su za barok. Ogromna upotreba ukrasa poput pozlaćenih figura, delova ambijenta i sličnih dekorativnih ukrasa velikih dimenzija bili su zaista specifični za ovo doba.

barokna fasada na ygradi
slika sa pixabay.com

Barok se povezuje sa raskošem boja i puno detalja stvarajući utisak bogatstva. Glavna karakteristika barokne arhitekture, pored boja, bili su i zlatni detalji i elementi dramatičnog oblika. Sve ovo je istovremeno preterano ukrašavalo predmete, zidove enteriera i fasade i davalo im kitnjast izgled.Barokna arhitektura se mogla primetiti na većini velikih građevina koje su ukrašene glamuroznim dekoracijama. To su visoki stubovi, parkovi, vrtovi i fontane, zatim izvijeni ili ovalni oblici, figure, raskošni ukrasi glomaznih proporcija. Sjaj i preterano ukrašavanje oslikavala je luksuz i bila je najvažnija karakteristika ovog stila.

Stil baroka oslikava luksuz, prikazan kroz dinamično i bogato ukrašene stubove, polustubove, obimne lukove i neobične figure. Ovo su bili prepoznatljivi i autentični elementi svuda po fasadama i zidovima velikih konstrukcija. Kitnjasta spoljašnjost i obimne dekoracije enterijera su epiteti za barokni stil gradnje.

Drugim rečima, naglašena prenatrpanost detaljima na fasadama arhitektura kao i raskošno ukrašena unutrašnjost enterijera vezivani su za barok. Ogromna upotreba ukrasa poput pozlaćenih figura, delova ambijenta i sličnih dekorativnih ukrasa velikih dimenzija bili su zaista specifični za ovo doba.

Barok se povezuje sa raskošem boja i puno detalja stvarajući utisak bogatstva. Glavna karakteristika barokne arhitekture, pored boja, bili su i zlatni detalji i elementi dramatičnog oblika. Sve ovo je istovremeno preterano ukrašavalo predmete, zidove enteriera i fasade i davalo im kitnjast izgled.

Barokna arhitektura se mogla primetiti na većini velikih građevina koje su ukrašene glamuroznim dekoracijama. To su visoki stubovi, parkovi, vrtovi i fontane, zatim izvijeni ili ovalni oblici, figure, raskošni ukrasi glomaznih proporcija. Sjaj i preterano ukrašavanje oslikavala je luksuz i bila je najvažnija karakteristika ovog stila.

Barokni stil enterijer

Što se enterijera tiče, barokni stil se može naći kako na zidovima tako i na nameštaju. Unutrašnji prostor se ukrašavao velikim ogledalima u izuzetno skupocenim ramovima, kao i u velikim dramatičnim slikama.

enterijer u baroknom stilu
izvor – pixabay.com

Pored preukrašenih zidova ovaj stil se ističe i velikim komadnim nameštajem, takođe ukrašenim sa puno detalja. Barokni nameštaj se karakteriše i skupocenim tapacirungom, sa velikim brojem detalja i ukrasa.

Nameštaj u baroknom stilu bio je autentičan za to vreme, jer se uklapao u odgovarajući ambijent toga doba. Zapravo, cela unutrašnja preterana dekoracija, natrpana nepotrebnim detaljima oslikavala je prestiž i moć bogatih.

Barok razdoblje i istorija

Ovaj istorijski dizajn arhitekture datira još iz XVII I XVIII veka. Prvi znaci barokne arhitekture pojavili su se još u doba Renesanse.

Barokni stil predstavlja kulturno – umetnički period koji je vladao u Evropi, koji sledi nakon Renesanse, odnosno iz nje se razvio. Nastao je u Italiji, a onda se raširio po čitavoj Evropi. Sama reč barok potiče iz portugalskog jezika koja ima značenje – perla nepravilnog oblika ili nepravilan biser.

Termin su potom prihvatili Francuzi i na francuskom jeziku ovaj termin znači – neobično.

Ovaj osobeni stil prepoznaje se na francuskim građevinama i palatama koje su karakteristične po raškošnim i jakim ukrasima, kao i mnogobrojnim ovalnim oblicima figura. Našao je primenu u dvorovima, palatama, crkvama i rezidencijama kraljevstva.

Barok kao umetnički izraz oslikavao je bogatstvo u vreme kada su kapitalisti donosili zlato, začine i dragocenu robu iz svojih kolonija. Uvozili su robu najvišeg kvaliteta koja je u to vreme bila veoma tražena, posebno u visokim slojevima društva koji su jedino mogli sebi da priušte ovako skupocenu robu. Bio je povezivan sa višom klasom i na najbolji način oslikavao je bogataški način života.

U Evropi se nalaze najpoznatije građevine arhitekture baroka. Neke od njih su Trg Svetog Petra u Rimu, palata Versaja u Parizu, fontana del Triton u Rimu i druge slične. Najpoznatiji predstavnici barokne arhitekture su Đovani Lorenco Bernini, Frančesko Boromini, Klod Perlot i brojni drugi.

Što se Srbije tiče barokni stil u našoj zemlji može se videti na građevini Patrijaršijski dvor u Sremskim Karlovcima, kao i Bogoslovija takođe u Sremskim Karlovcima.

Barokni stil gradnje u moderno doba

S’ obzirom da je barokni stil gradnje veoma specifičan i kitnjast ne viđa se se često u savremenim domaćinstvima, koja glavni naglasak stavljaju na praktično, jednostavno i svedeno. Ali iako rustični, prilagođeni barokni komadi nameštaja mogu se pronaći u domaćinstvima, odnosno u posedu velikih obožavaoca istorije i umetnosti.

neobarokna stolica
stolica u stilu neobaroka

Ali, savremeni dizajneri i firme koje se bave dekoracijom enterijera pronašli su način da detalje u baroknom stilu uklope i prilagode modernom dizajnu, kako bi razbili monotoniju svedenih linija u savremenim prostornim ambijentima. Moderni barok, poznatiji pod nazivom neobarok predstavlja spoj prošlosti i sadašnjosti, koji na savršen način spaja moderan dizajn svedenih linija sa rustičnim i plemićkim detaljima iz doba baroka.

Zbog toga se barok pre svega može naći u umetničkim galerijma, muzejima, značajnijim kulturnim ustanovama, palatama i slično.

Ali sa druge strane, ovakav stii gradnje uklapa se i u moderan ambijent pojedinih poslovnih objekata, koji akcenat stavljaju na prostran prostor i prijatan ambijent. Dobri primeri su mnogi veliki i moderni hoteli, kao i savremeni restorani koji se rado opredeljuju za ovaj vid spoljašnje i unutrašnje dekoracije.

Moderan barokni stil gradnje nije novi stil, već se on u današnje vreme može uklopiti u savremeni dizajn. Pored svega toga, ipak je dalje omiljen među buržoazijom i bogatijem sloju društva, čiji pripadnici rado dekorišu svoj životni prostor u baroknom stilu.

telo lampe kao kao mali detalj u stilu baroka – sa sajta – madebymood.com

Barok je nekada predstavljao, a i sada je stil koji asocira na raskoš i velike dvorove.

Zaključak

Građevine izgrađene u baroknom stilu gradnje su preterano složene, dinamične i asimetrične. Složene i nesimetrične kompozicije daju utisak ogromnog bogatstva, što se vidi kroz kitnjasto i natrpano ukrašavanje.

Ali i pored toga, ovaj evropski stil ostavio je dubok trag za sva vremena čije građevine spadaju u neke od najlepših zdanja na svetu.

autor: Marija Mitović