Lepljenje tapeta u uglovima i na nezgodnim mestima

Za lepljenje tapeta u uglovima i na nepristupačnim mestima potreban vam je pribor koji koristite kada redovno lepite tapete na zid. Međutim taj alat se na tim nezgodnim mestima koristi na specifičan način.

Kako rad oko lepljenja tapeta na tim mestima oduzima baš dosta vremena ovde smo napisali nekoliko saveta kako i na ivicama, oko vrata ili prozora tapete postaviti kvalitetno, da dugo traju i lepo izgledaju.

Unutrašnji i spoljašnji uglovi

Lepite tapete na zid dok ne dođete do poslednje trake koju treba da zalepite. Izmerite rastojanje od zadnje tapetne staze do kraja zida i dodajte 15 mm za marginu. Na tu širinu isecite tapetnu stazu. Nanesite lepak i zalepite je tako da margina od 15 mm bude na susednom zidu. U ugaonom delu tapetu dobro pritisnite četkom.

Izmerite širinu margine koja pokriva susedni zid, najmanju meru prenesite na vrh zida i pomoću viska povucite vertikalu. Za celu dužinu zida koristite visak. Prvo poravnajte marginu, ako tapeta ima mustru što bolje spojite šare.

Preklapanje tapetnih staza na spoljašnjim uglovima ne sme biti veće od 2,5 cm jer će spoj biti kriv. Lepite tapete na zid dok ne dođete do poslednje trake koju treba da zalepite. Izmerite rastojanje između nje i ivice zida. Uzmite mere na vrhu, na sredini i na dnu zida. Na najveću izmerenu širinu dodajte još 25 mm. Zalepite tapetnu traku i višak previjte na susedni zid.

Da ne bude mehurića tapetu dobro ispritiskajte četkom. Marginu zalepite na susedni zid, vodite računa o spoju, naročito ako tapete imaju šaru. Nastavite lepljenje do sledećeg unutrašnjeg ugla. Pre nego što počnete da lepite tapete u tom uglu opet viskom odredite vertikalu. Međutim, ako vertikala nije pravilna lakše je da preklapate spojeve, naročito u uglovima i u tom slučaju nemojte ostavljati marginu od 25 mm. Zalepite tapetne trake tako da se spoje na uglu.

Oko utičnica i prekidača, iza radijatora

Zbog bezbednosti prvo isključite struju u kući. Tapetu počnite lepiti od vrha zida dok ne dođete do utičnice ili prekidača. Isecite tapetu dijagonalno preko utikača i savijte ćoškove prema spolja.

Odšfrafite poklopac tako da bude odvojen od zida oko 5 mm. Višak odsecite ali sa svake strane ostavite marginu od 3 mm i podvucite je ispod poklopca pa ga polako prislonite. Tapetu gurnite ispod poklopca, pritisnite četkom pa ga zašarafite. Završite lepljenje tapeta i uključite struju.

Ako lepite tapetu iznad radijatora zalepite je što niže do radijatora a ostatak prebacite preko njega. Odlepite tapetu i na poleđini grafitnom olovkom obeležite mesto do kojeg možete da je lepite ispod radijatora. Na tom mestu napravite prorez i isecite tapetu. Zalepite tapetnu stazu iza i pritisnite je valjkom ili krpom koju ste obmotali oko štapa. Tapetnu traku poravnajte sa podnom lajsnom.

Sređivanje tapeta pri lepljenju

Oko vrata

Kada sa lepljenjem dođete do vrata pustite tapetu da prelazi preko njih. Pritisnite tapetu iznad gornjeg ugla i višak isecite po dijagonali. Pritisnite tapetnu traku u uglu, pored ivica okvira i obeležite je makazama. Prvo rub tapete poravnajte sa horizontalnom ivicom okvira, a onda sa vertikalnom. Okolo tapetu pritisnite četkom. Gornji deo staze poravnajte sa plafonom, a donji sa podnom lajsnom.

Ako lepite iznad vrata isecite tapetnu stazu određene dužine. Makazama obeležite uglove između zida i plafona i zida i okvira vrata. Odsecite tapet i poravnajte ga.

Lepljenje oko prozora i udubljenja

Razvucite tapetnu traku iznad prozora. Ako je otvor širok trebaće vam nečija pomoć da pridrži tapetu koja je nakvašena lepkom. Višak odsecite makazama. Sada pređite na otvor u zidu za prozor i odatle isecite višak. Ako je rub na samoj tapeti dovoljno širok da prekrije udubljenje savijte ga u uglu i pritisnite. A ako tapeta nema dovoljno isecite i zalepite još jednu stazu koja treba da bude malo šira od trake koja nedostaje. Prilikom lepljenja vodite računa o spajanju šara.

Makazama obeležite ivicu između tapeta i prozora. Zalepite traku i pritisnite. Isecite tapetnu stazu čija je dužina dovoljna da prekrije površinu između plafona i prozora, računajući i udubljenje iznad prozora (dodajte marginu), nanesite je pored prethodne, pritisnite je i poravnajte s plafonom i udubljenjem iznad prozora.

Na isti način lepite sve ostale staze iznad udubljenja. Izmerite rastojanje između otvora u zidu do lajsne i dodajte 5 cm pa isecite traku. Nastavite da lepite tapete na zid dok ne dođete do površine na koju možete da zalepite celu tapetnu stazu.

Viskom proverite da li je poslednja tapetna traka dobro postavljena iznad prozora i da li je po vertikali dobro poravnata sa stazom ispod prozora. Ako ima odstupanja, vidite koliko je najveće i za tu vrednost skratite sledeću stazu. Postavite mernu traku gde je staza najuža, dodajte koliko nedostaje i viskom povucite vertikalnu liniju. Pored te tapetne trake zalepite sledeću vodeći računa da im se ivice nađu jedna pored druge. Ako to nije slučaj onda desnu stranu staze zalepite pored vertikalne linije koji ste povukli pomoću viska.

Na kraju treba zalepiti traku na udubljenje iznad prozora. Isecite je na odgovarajuću širinu, dodajte 5 cm, vodeći računa da 2,5 cm zalepite na zid. Ako tapete imaju mustru pazite da se uklope šare. Uz pomoć lepnjira skalpelom odsecite višak tapeta s udubljenja i poravnajte ivice.

Lepljenje bordura

Bordure mogu biti u skladu sa bojom tapeta ili njihovom šarom. Ako pri vrhu zida zalepite široku borduru tavanica će izgledati mnogo viša nego što stvarno jeste, dok će bordura u obliku rama izdužiti hodnik.

lepljenje bordure uz plafon

Postavljanje bordure

Lepi se na zdravu i ravnu podlogu. Odredite precizno gde ćete (u odnosu na plafon) postaviti borduru i grafitnom olovkom nacrtajte horizontalnu liniju na kojoj će ležati njena donja ivica. Isecite potrebnu dužinu bordure, nanesite na nju lepak, savijte je kao harmoniku i ostavite 10 minuta da upije lepak. Prateći iscrtanu ivicu, prislonite borduru na zid i zalepite je. Dobro pritisnite da ne bude mehurića.

Bordure u obliku rama lepite tako što povučete liniju koja je paralelna sa ivicom najbližeg zida. Zalepite je, u uglovima preklopite vertikalne i horizontalne trake, a onda ih isecite skalpelom tako da ostanu dijagonalno spojene. Višak odbacite. Postoje i samolepljive bordure koje postavljate tako što zaštitnu traku skidate redom uz istovremeno pritiskanje da se zalepi. Lepite deo po deo da je, u slučaju da pogrešite, ne oštetite prilikom premeštanja.

Nadamo se da će vam, uz ova uputstva i savete, lepljenje tapeta u uglovima i na manje pristupačnim mestima biti jednostavno i da ćete posao do kraja uspešno obaviti.