Postavljanje oluka na kuću

Jedan od važnijih poslova na kući jeste postavljanje oluka, jer se na taj način odvodi višak vode. Mada to u osnovi može delovati kao jednostavan posao, poštovanje određenih pravila je neophodno da bi moglo da funkcioniše i u surovim zimskim uslovima.

Za postavljanje oluka se može angažovati majstor ili to možemo i sami odraditi. Ako je mala dužina gde će se postavljanje obaviti, to možemo sami bez problema. Međutim ako je obim poslova malo veći, kad se vidi da treba više iskustva oko povezivanja elemenata i kad je potreban specijalizovan alat, tad je majstor bolji izbor.

Odabir materijala

Oluci se danas na tržištu mogu naći od pocinkovanog lima, plastificiranog lima, bakarnog lima, aluminijuma i plastični. Izbor je veliki i svaki od materijala ima neke svoje specifičnosti o kojima treba voditi računa prilikom radova.

Od odabira materijala za oluke zavisi u nekim slučajevi od čega će biti kuke na kojima će oluci biti postavljeni. Čak i kada se odabere materijal za oluke treba videti kako izgleda, jer se cink nanosi u različitim količinama na oluke u Kini ili recimo Italiji. Materijal za kuke bi trebao biti širine 2cm i debljine 5mm.

Pored odabira materijala, treba se odlučiti koji će se profil koristiti kada se radi postavljanje oluka na kuću. U ponudi su poluokrugli i oluci sa kvadratnim presekom. Što se tiče tehnoloških karakteristika prednost je malo više na strani poluokruglih, prljavština se teže zadržava na njihovom dnu i ne pojavljuju se mikro oštećenja kao kod oluka koji se savijaju.

Međutim na terenu se najčešće odluka donosi na osnovu toga koji će se oblik bolje uklopiti sa izgledom same kuće.

Sistem montaže

Prvi korak kad se radi postavljanje oluka na kuću jeste montaža kuka. Da bi ceo sistem odvoda uspešno funkcionisao postavlja se pad od 2% na ukupnu dužinu. U praksi najčešće na dužni jedan metar oluka ide pad od 2 milimetra na jedan dužni metar. Ovde postoje izuzetci i ne treba u svakoj situaciji se ovoga strogo pridržavati.

Kada je u pitanju postavljenje slivnika (cevi koje vodu spuštaju od krova do zemlje) u praksi se postavljaju dva komada ako oluci na kući imaju dužinu preko 10 metara na jednoj strani. Da bi slivnici mogli funkcionisati dobro jedan kvadratni centimetar njihovog prečnika je dovoljan za jedan kvadratni metar krova. Prosečan prečnik ima sasvim dovoljno kvadratnih centimetara za veliku većinu situacija, međutim ponekad se javi problem ako se ne vodi računa o tome pri projekstovanju sistema.

Jedna od stvari o kojoj treba povesti malo više računa je i to pod kakvim je nagibom krov. Ukoliko je krov pod kosinom od 50% na njega će pasti manje vode nego kad je kosina od 35%, bez obzira što je površina krova jednaka.

Oluci bi trebali da se postavljaju tako da im jedna polovina bude pod crepom, dok bi druga polovina trebala biti slobodna za prihvat vode. Ukoliko se oluk postavi van crepa, vrlo je verovatno da će sneg kad a otopli da sklizne sa krova da ih delimično odvali i iskrivi.

Pre podstavljanja kuka prvo se zategnu dva kanapa pomoću kojih se usklađuje pad.  Zatim sledi postavljanje kuka, najčešće se obavlja montažom na rogove, ako to nije moguće onda na krovne letve.

oluci na kući - montaža

Postavljanje oluka na kuću u nekim situacijama zahteva da se montiraju kazačići između oluka i slivnika.  Na taj način se omogućava bolje odvođenje vode. Ukoliko se sastavi među elementima oluka trebaju dodatno zalemiti da bi bila ostvarena čvršća veza, tom poslu treba posvetiti pažnju. Ukoliko je u pitanju neka komplikovanija stvar posao prepustite majstoru koji ima znanja i odgovarajuće alate.

U zavisnosti kakvi su oluci na kući svi ostali elemetni kao što su čeoni limići, kazančići, kuke i šelne za oluke se mogu nabaviti da budu od istih materijala. Ako se koriste plastificirani onda se ti elementi mogu nabaviti da budu iste boje.

Održavanje

Jedan od najvećih problema za oluke jeste lišće koje se tokom godine nakupi u njemu. Onobude pomešano sa manjim grančicama i često se pokrene tokom jesenjih kiša i ako se zaglavi može sprečiti protok vode i na taj način napraviti problem. Da bi se sprečilo upadanje lišća i lekše održavanje preporučuje se na posebno problematičnim mestima montiraju mrežica kad se radi postavljanje oluka.

U većini slučajeva čišćenje na kućama ne predstavlja problem, međutim na zgradama se oluci nalaze na većim visinama što otežava čišćenje. Na takim mestima i dolazi dosta često do problema i stvaraju se ledenice koje potom mogu da ugrožavaju prolaznike. Da bi se sprečilo stvaranje ledenica razvijen je sistem zagrevanja oluka koji sprečava stvaranje leda na njima.

Postavljanje oluka na kuću verovatno deluje kao posao koji se jednom odradi i nakon toga o olucima ne treba više misliti. Ali ako se preskoči kontrola pred zimu može doći do problema i štete koju treba naknadno sanirati.