Isušivanje vlage iz zidova

Jedan od najčešćih problema sa kućama i drugim objektima koji su građeni pre više decenija jeste vlaga koja se širi iz zidova. Najčešći uzroci su nepostojanje hidroizolacije ili je ona loše postavljena. Ukoliko se odlučimo da takav objekat sredimo radi daljeg prodiranja vlage potrebno je pre početka radova obaviti izvlačenje vlage iz zidova.

Pored  potrebe za uklanjanjem vlage iz starijih zidova, moderan tempo gradnje postavlja obavezu da se iz sveže izgrađenih i izmalterisanih zidova uklanja vlaga radi ubrzanja radova. Takođe se i iz sveže izvučenih košuljica radi isušivanje vlage. Ovim postupkom se skraćuje vreme radova na objektu i time se postiže niža cena nekretnina.

Uzroci vlažnih zidova

Najčešće nepostojanje ili loše urađena hidroizolacija bez obzira da li je u pitanju horizontalna ili vertikalna. Ovde smo deo problema objasnili u tekstu  Kapilarna vlaga u zidovima, ali ponovićemo neke od osnovnih stavki.

Svi građevinski materijali su propusni kada je u pitanju kapilarna vlaga u manjoj ili većoj meri. Najbolja zaštita jeste postavljanje materijala koji ne propušta ni u kakvom obliku vodu.

Pored problema sa hidroizolacijom uzrok mogu biti i problemi sa cevim unutar zidova, a u nekim slučajevima i atmosferske padavine kada je neki zid izložen kiši ili snegu u dužem periodu. Bilo je slučajeva da i mali otvor među pločicama u kupatilu omogući da se u zid nakuplja vlaga, na zidu pored kupatila se pojavljivala fleka a niko nije znao objasni.

Takođe i novoizgrađeni zidovi koji su upravo omalterisani su takođe ispunjeni većom količinom vlage, ali je potrebno sačekati izvesno vreme da bi se obavilo isušivanje vlage iz zidova prirodnim putem. To čekanje međutim produžuje vreme rada na objektima pa se koristi aparat za uklanjanje viška vlage.

Izvlačenje vlage

Pre početka radova treba prepoznati tačno da li je problem nastao zbog loše hidroizolacije (kapilarna vlaga) ili je došlo do kondenzacije vlage. Poželjno je dvlažnost u prostoji se kreće između 65% do 70% i da se obezbedi provetrenost prostora.

U nekim situacijama se količina vlage toliko poveća da počne da nanosi štetu zidovima, ovo je uglavnom posledica loše hidroizolacije na objektu. Još jedna situacija gde se pojavljuje višak vlage jeste kad dođe do poplava koje obično popune  podrumske prostorije vodom. Da bi se pristupilo rešavanju problema potrebno je obaviti pre svega isušivanje vlage iz zidova.

Za ovu namenu je napravljen veliki broj različitih mašina koje nakon nekoliko dana rada dovode nivo vlage u željene okvire. Ove mašine se uglavnom izajmljuju i prvo je potrebno odrediti tačno koji model  bi najviše odgovarao. Problem oko odabira modela obično rešava firma koja iznajmljuje takve uređaje, njeni radnici dolaze na teren gde se upoznaju sa veličinom prostorije i stepenom vlažnosti.

mašinsko uklanjanje vlage iz prostorije

U slučaju da je došlo do poplave, obnavljanje prostora treba obaviti postepeno i ne treba ga koristiti dok se se završi sanacija. Ovde treba spomenuti da treba pre početka isušivanje ukloniti porozan materijal, ako ima drvenih ploča, gipsanih elemenata i sav malter koji se ne drži dobro za zid.

Pošto se mašine iznajmljuju na dan na prvi pogled deluje logično da se isušivanje vlage iz zidova ubrza što je više moguće. Međutim u stvarnosti nameštanje mašine za sušenje na temperature višlje od 22°C mogu izazvati pravljenje pukotina u zidu usled prebrzog gubitka vlage.

Tokom sušenja zidova može doći do pojave soli na površini zidova, one se mogu ukloniti ribanjem četkom. To je sasvim uobičajna pojava. U nekim situacijama ne dolazi do isušivanja vlage i tad se treba posavetovati sa strulnim ljudima da bi se utvrdio tačan uzrok.

Postoje i manji modeli mašina za uklanjanje velike vlažnosti koji se koriste u kućnoj upotrebi. Razlog za ovo su slučajevi kada nije moguće obaviti provetravanje ili zagrevanje prostorije na odgovarajući način. Oni su namenjeni samo za menje korekcije i nisu od pomoći kod ozbiljnijih problem.

Isušivanje vlage iz zidova se prirodnim putem može obaviti za par meseci. Ali ako taj posao treba da se odradi na brzinu ili ne postoji uslovi da se napravi kvalitetno provetravanje treba koristiti mašine.

Slike pruzete sa sajta – winwell.co.rs