Brže ozakonjenje objekata

Ozakonjenje objekata će tokom ovog meseca da bude ubrzano u Srbiji.  Zapravo to će se desiti u 130 opštine gde je došlo do određenih problema sa ovim poslom. Način za ubrzavanje posla jeste primanje novih radnika, tačnije predviđeno je 889 novih radnika.Teoretski je to dobro rešenje, međutim i sve dosadašnje akcije vezane za legalizaciju objekata su teoretski dobro zvučale. I na kraju nijedna od njih nije dala ni približno željene rezultate.

Kako je trenutno na snazi zabrana zapošljavanja, ovi novi dodatni radnici na poslovima legalizacije će biti zaposleni uz saglasnost Komisije Vlade Srbije za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava. Prednost pri odabiru radnika bi trebali imati oni sa biroa za nezaposlene.

Prema zamišljenoj situaciji kad se završi ozakonjenje objekata doći će do porasta cena nekretnina. Druga bitna stavka jeste povećanje prihoda koje će državni organi ostvariti naplatom poreza.O ovome bi se moglo prilično porazgovarati, jer su cene nekretnina po selima u velikom padu. Sasvim sigurno da legalizacija neke štale ili šupe u dvorištu ne može značajno da poveća postojeću cenu. Sa druge strane sasvim je sigurno da će doći do značajnog povećanja naplate poreza, jer se on dosta slobodno razrezuje.

Dosadašnja iskustva

Realno se zakon primenjuje od oktobra 2015 godine, a završni rok za prijem dokumentacije je prošao 27 novembra 2016 godine. Na terenu se i dalje prima dokumentacija i obrađuje. Popis nelegalnih objekata je veoma dosta posao koji zahteva prikupljanje određene dokumentacije i plaćanje taksi. U nekim ranijim pokušajima da se to odradi ceo postupak je bio i obimniji.

Jedan od razloga zašto se toliko razvukao proces treba tražiti u stalnom produženju rokova. To je kod ljudi stvorilo uverenje da “ima vremena” te se većina nije ni potrudila da počne postupak.

Verovatno se najmanje uznapredovalo sa ozakonjenjem pomoćnih objekata. To su uglavnom neke šupe ili manji objekti za držanje domaćih životinja. Zakon predviđa da se za sve to treba obaviti legalizacija, dok vlasnici smatraju da to nije vredno truda. Često takve zgrade nazivaju privremenima iako one stoje na istom mestu već nekoliko decenija.

 

ozakonjenje objekata u Srbiji

Postupak same legalizacije objekata se odvija na sledeći način:

1. Potrebno je podneti zahtev za legalizaciju (sa osnovnim podacima)

2. Pribaviti dokaz o pravu na svojinu

3. Priložiti dokumentaciju o trenutnom stanju objekta (geodetski snimak zemljišta)

4. Kao zadnji korak treba da se odradi uplata takse

U Nišu je primljeno 9500 zahteva od čega je obrađeno 3000 do sada. Ovo je samo jedna manja ilustracija stanja na terenu, slična situacija je u većini mesta. To je sve posledica dugogodišnjeg nečinjenja ništa vezano za nezakonitu gradnju.

Ozakonjenje objekata je do sad odrađeno za preko pola miliona. Takvih objekata u Srbiji prema nekim procenama ima oko 1 500 000. Trenutnim tempom bi se posao baš otegao u nedogled. Međutim sad zahvaljujući angažovanju dodatnih radnika na tom poslu sve će se ubrzati, jer je za njih određeno da trebaju obraditi 15 predmeta dnevno. Vremenom će se videti koliko se brže obavlja legalizacija u Srbiji, sad mislim da je rano za neke prognoze.